Europa - lesy: Lužní lesy

Datum vydání: 4. května 2011
Název emise: Europa - lesy: Lužní lesy
Nominální hodnota: 20 Kč
Katalogové číslo: 680
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Tiskové listy:á 6 ks známek
Rozměr obrázu známky: 33 x 33 mm
Druh tisku: ofset s liniovou rozkresbou upravený barvotiskem, kde černou barvu nahradila černozelená barva

Europa - lesy: Lužní lesy

Námět známky:

Na známce je imaginární středoevropská krajina s lužními lesy, které prolíná vodní tok.
PostEurop - asociace veřejných evropských poštovních operátorů - vyhlásila společným tématem známky EUROPA pro letošní rok lesy.
Lužní les (luh) je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody a záplavovým cyklem. Tento dříve běžný biotop mizí s rostoucí regulovaností vodních toků. V České republice lze v současnosti nalézt největší lužní les na soutoku řek Moravy a Dyje a následně pak další zbytky lužního lesa se nacházejí na březích řek Labe u soutoku s Cidlinou (národní přírodní rezervace Libický luh). Důležitá je přítomnost vodního toku nebo vysoké hladiny podzemní vody, díky čemuž je v půdě nedostatek kyslíku. Díky tomu dochází k redukčním pochodům. Vznikají sloučeniny, dávající půdě modré zbarvení a zvláštní zápach (tzv. glejové půdy). Typickými stromy lužních lesů jsou topol, dub, jasan, jilm, olše, vrba a lípa. Na více světelných místech jsou keře: střemcha, zimolez, svída, kalina či bez.
Bylinné složení je ovlivněno přítmím, které ve spodních patrech lesa panuje. Mnohé rostliny se popínají, aby se dostaly výše, jako například chmel otáčivý. Různé šlahouny pak tvoří popenec obecný, ostružiník či svízel. Na jaře vzniká v lužních lesích tzv. jarní aspekt, porost světlomilných rostlin, které kvetou, ještě než vyraší listy stromů. Mezi tyto rostliny patří bledule jarní, sněženka podsněžník, orsej jarní, křivatec žlutý, ptačinec velkokvětý, plicník lékařský, violka lesní a dymnivka dutá. V létě nastupují v bylinném patru především stínomilné byliny, hlavně trávy a dále děhel lesní, pomněnka bahenní, kosatec žlutý, čarovník obecný, podražec křovištní, vrbina penízková, pryskyřník plazivý, kostival lékařský, krtičník hlíznatý, netýkavka nedůtklivá a kopřiva dvoudomá.
Mechové patro nebývá kompaktní, zabírá maximálně 10 % území. Kvůli vysoké půdní vlhkosti je v lužních lesích relativně málo půdní fauny (žížaly a sekáči). V blízkosti vody naopak bývá hodně obojživelníků. Mezi typické ptáky patří pěnice, budníček, pěnkava, sedmihlásek, červenka, špaček, cvrčilka, rákosník, čáp, volavka, kvakoš, včelojed, káně, luňák, jestřáb, raroh či orel mořský.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazena část lužního lesa. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černé. Na razítku je v kružnici vyryta vážka sedící na listu a text: Praha, 4. 5. 2011.
(zdroj www.cpost.cz)

Europa - lesy: Lužní lesy

Europa - lesy: Lužní lesy

Europa - lesy: Lužní lesy

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 3. 5. 2011

Komentáře

A co CHKO Litovelské Pomoraví?

Lužní lesy-razítko

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223