Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl

Emise EUROPA CEPT, a to nejen z let 1956 až 1973, se těší mezi řadou filatelistů jak v Evropě, tak i v USA velké obliby. Tato obliba plyne až na výjimky ze stejného motivu zobrazovaného daný rok každou vydavatelskou poštovní správou v obrazu známky. Nejvíce rozšířeným katalogem zabývajícím se touto emisí je bezpochyby katalog MICHEL CEPT-Katalog z vydavatelství Schwaneberger Verlag GmbH obsahující velké množství záznamů a cen nejen o emisích EUROPA CEPT, ale také o služebních známkách pro Radu Evropy a k 50. výročí založení této organizace, tzv. sympatizujících vydání, emisích EFTA, známek s tématikou OBSE aj.

I přes dobrou katalogizaci a prakticky každoroční aktualizaci záznamů, cen a rozšíření o další nové ročníky, neobsahuje téměř žádné podrobnější informace právě o emisi EUROPA / CEPT, která je stěžejní částí tohoto katalogu a o které by pokročilejší sběratelé mohli mít zájem, případně chybí vyobrazení variant a odchylek.

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl

Informace o zajímavostech na jednotlivých známkách emise EUROPA / CEPT z let 1956 - 1973 lze nalézt např. ve filatelistickém tisku, zpravodajích společností a hlavně internetu, avšak ucelená publikace zaměřená pouze na tuto oblast mi známa není. Získávání informací z této oblasti je však obecně značně složité, protože známky za toto období osmnácti let vyšli ve dvacetisedmi(!) státech Evropy a od prvního vydání uplynulo již téměř šedesát let. Některé informace lze najít v jednotlivých národních či generálních katalozích, které ale často sběratelé nevlastní a velkou většinu obsahu ani nevyužijí.

I z tohoto důvodu jsem se rozhodl k napsání tohoto článku, který může sběratelům poskytnout nové informace a naznačit tak další možné směry ve sbírání této emise a nemusí se tak omezovat pouze na sbírky generální. Článek si ale neklade za cíl být vyčerpávajícím zdrojem informací a pro sběratele jednotlivých zemí nemusí být níže popsané informace nijak přínosné, ale sběratelé emisí EUROPA / CEPT se s nimi mohou setkat vůbec poprvé. Stejně tak se článek nebude zabývat pozdějšími emisemi, které kromě ročníků 1984 a 2000 již neměly stejný motiv, ale pouze téma.

ÚVOD

První vydání emise Europa v roce 1956 je spojeno s hospodářskou integrací zemí v západní Evropě během poválečné obnovy kontinentu. Zatímco v socialistickém východním bloku pod taktovkou Sovětského svazu vznikla jako odpověď na Marshallův plán již v lednu 1949 Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), vývoj na druhé straně železné opony byl dlouhodobější (a v podstatě probíhá dodnes). Přelomovým okamžikem bylo prohlášení francouzské vlády, které představil 9. května 1950 ministr zahraničních věcí Robert Schuman, dnes známé jako „Schumanův plán“. Na základě tohoto prohlášení pak vzniklo v roce 1952 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), jehož spoluautorem se stal také ekonom Jean Monnet. Zakládající smlouvu podepsala šestice zemí – Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Nutno podotknout, že právě 9. květen je dnes slaven jako svátek Evropy a řada poštovních správ vydává emisi EUROPA právě v tento den. V roce 1957 se pak na základě tzv. Římských smluv, které podepsala stejná šestice zemí, transformovalo ESUO na Evropské hospodářské společenství, jenž je faktickým předchůdcem dnešní Evropské unie. A právě toto historické pozadí v podstatě vysvětluje vznik i název těchto známek, protože právě tato výše uvedená šestice zemí vydala první emisi EUROPA, symbolizující poválečnou „opravu“ Evropy. Postupně se k vydávání této emise přidávali i další země, a to i ty, které nebyly součástí společenství.

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl
Podpis Římských smluv 25. března 1957
Od roku 1960 do roku 1992 vycházely tyto známky pod patronátem organizace „Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications“ (koordinační orgán pro evropské státní telekomunikační a poštovní organizace) známou pod zkratkou CEPT. Tato zkratka se poté vyskytovala na většině známek EUROPA a později přibylo i logo organizace. Z toho důvodu je emise EUROPA označována jako EUROPA / CEPT nebo nepřesně pouze CEPT, protože od roku 1993 převzala záštitu nad vydáváním této emise organizace PostEurop.

Další část článku se již věnuje některým zajímavostem na známkách EUROPA z let 1956 až 1973 – průsvitky, vady tisku, perforace a meziarší a použití známek.

PRŮSVITKY

Již první emise Německa (Mi. 241 a 242) a Itálie (Mi. 973 a 974) vydané 15. září 1956 (stejné datum vydání u všech zemí) byla tištěna na papíru s průsvitkou.

Obě německé známky hodnoty 10 a 40 feniků byly tištěny na papíru s průsvitkou Wz. 5, ale pouze na známce Mi. 241(10 feniků, zelená) se vyskytuje i průsvitka převrácená - Wz. 5Z. Katalogová hodnota této známky je v ** stavu 7000 Mi€ a ražená 4000 Mi€ (Michel-CEPT Katalog 2009). To již stojí za prohlídku i běžných ražených známek, které většina sběratelů přejde na burze bez povšimnutí.

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl

Známky Itálie byly tištěny na papír vyrobený v papírně „Cartiera di Foggia del Poligrafico dello Stato“ s průsvitkou „hvězda“ druhého typu se čtyřmi variantami úhlu sklonu hvězd. Platnost těchto známek byla poměrně krátká, do 31. prosince 1957.

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl
Průsvitka II typu (http://home.giandri.altervista.org)


V roce 1958 se italské známky začaly tisknout na papír vyrobený firmou Cartiere Miliani Pioraco a tento papír má průsvitku třetího typu. Od roku 1961 pak na papír s průsvitkou čtvrtého typu (orientace shodná s průsvitkou prvního typu). U známek s průsvitkou „hvězda“ všech typů se mohou vyskytovat také různé anomálie, jako jsou např. vychýlená, pootočená, poškozená nebo zcela chybějící hvězda. Většina těchto nepravidelností byla způsobena poškozením nebo výměnou poškozené “hvězdy“ egutéru, kdy oprava často nebyla provedena zcela přesně. Poškozenou hvězdu se mi podařilo najít např. na známce Mi. 1078 – Europa 1960 (70 lir, modrá). Je mi také známé vychýlení hvězdy na ročníku 1959. Na pozdějších italských známkách je dle různých autorů výskyt těchto vad v průsvitce častější. A právě z důvodu, že se vyskytují na značném množství známek, nelze považovat vady průsvitek za zvlášť vzácné. Může však jít o zajímavé zpestření sbírky.

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl
Průsvitka III typu, další podtypy této průsvitky jsou zrcadlově otočené. (http://home.giandri.altervista.org)

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl
Průsvitka IV typu (http://wiki.ibolli.it/wiki/index.php?title=Filigrana_stelle)


Průsvitky lze nalézt i na známkách Sárska (1958), Řecka, Velké Británie, Irska, San Marina, Kypru (od roku 1962), Nizozemska (1967, část nákladu), Vatikánu a Malty.

EUROPA - CEPT 1956 -1973 - 1. díl
Průsvitka, která se vyskytuje na části nákladu nizozemské Europy z roku 1967. Označení Michel Wz. 2 x – vodorovný směr kruhů. (Michel Europa-Katalog, Band 6, WesteuropaAutor: Jan Regula | 22. 9. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč
522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč