Dva tucty glos k dějinám filatelie XII. - Mauritius POST OFFICE a POST PAID

K populární známce modrý mauritius se váže celá řada legend. V představách laické veřejnosti je to nejvzácnější známka světa, jejíž hodnota se pohybuje v řádu miliónů, mezi filatelisty se zase traduje, že nápis POST OFFICE se na levou stranu rámu známky dostal omylem. Připomeňme si tedy všechny rozhodující okolnosti, které předcházely vydání této proslulé známky.

Když se představitelé správy ostrova Mauritius rozhodli vydat vlastní známky, které by nahradily až dosud používané známky britské, zcela logicky usoudili, že právě britské známky budou tím nejvhodnějším vzorem. Tím bylo rozhodnuto o námětu obrazu budoucí známky (portrét královny Viktorie)i o způsobu výroby (rytecká technika). Najít profesionálního rytce a výtvarníka v jedné osobě bylo na Mauritiu téměř neřešitelným problémem a proto volba padla na J. Barnarda, hodináře a klenotníka z hlavního města Port Louis, který měl praktické zkušenosti s rytinami. Rytinu Barnard provedl na měděnou destičku ve velikosti navštívenky. Rozměry destičky mu umožnily na plochu vyrýt dvě známky - o nominální hodnotě 2 pencí (budoucí tmavomodrá známka) a 1 pence (budoucí červená).

Dva tucty glos k dějinám filatelie XII. - Mauritius POST OFFICE a POST PAID


Nejpopulárnější známka světa - modrý mauritius POST OFFICE

Na konečném výsledku Barnardovy práce byl vliv britské předlohy zcela evidentní: prostý obraz známky tvořila hlava královny Viktorie v levém profilu s diadémem na šrafovaném pozadí. Převzata byla i úprava rámu známky, avšak v něm se uplatnily některé modifikace. Nahoře zůstal zachován text POSTAGE, dole nominální údaj vyjádřený slovy. Převzaty byly i rohové čtverečky, ale na rozdíl od britských známek, v nichž byl uveden kód tvořený písmeny, s jehož pomocí bylo možné odhalit eventuální padělky, měly jen ornamentální charakter. Do pravé části rámu byl umístěn název země, která známku vydala (MAURITIUS) a tak byla dostatečně zajištěna odlišnost od známek britských, které název vydávající země tradičně dodnes zásadně nenesou. Z grafických důvodů bylo třeba na levou stranu rámu umístit také nějaký text, aby celkový obraz známky působil vyváženě.A jsme u podstaty celého problému.Traduje se, že Barnard, který zapomněl jaký text má uvést na levou stranu orámování se vypravil na poštu, aby zde znění textu zjistil. Když uviděl nápis POST OFFICE na budově pošty, okamžitě si uvědomil, že to je text, který hledal, na poštu již nešel a aniž problém konzultoval s poštmistrem, umístil do levé části rámu nápis POST OFFICE. Bohužel, byl to prý ale omyl.

Dva tucty glos k dějinám filatelie XII. - Mauritius POST OFFICE a POST PAID


Jediná obálka na světě s červeným a modrým mauritiem

Tolik tradovaná legenda, které ale patrně chybí racionální jádro. Přijmeme-li tuto teorii, nepřímo tvrdíme, že celou první emisi známek ostrova Mauritius (uvádí se, že Barnard vytiskl od každé z obou hodnot 500 kusů, z nichž se zachoval jen nepatrný zlomek) tvoří chybotisky.Každý chybotisk je vlastně výsledkem nedopatření. Uvedení výrazu POST OFFICE v tomto případě ale bylo záměrem. Nic na tom nemění skutečnost, že již druhá emise Mauritia má místo výrazu POST OFFICE na stejném místě uvedeno POST PAID (poštovné zaplaceno). A už vůbec to nedokazuje, že původní údaj POST OFFICE byl chybný a byl proto odstraněn (časem ostatně z mauritijských známek zmizel i nápis POST PAID, což by podle předchozí logiky muselo znamenat, že se jednalo rovněž o chybotisky).

Jakými argumenty ale podpořit tvrzení, že nápis POST OFFICE v první mauritijské emisi nebyl omyl? Nabízí se přinejmenším tři:

1. Na prvních amerických známkách byl rovněž uveden text POST OFFICE. Možnost, že i na americké známky se text dostal stejným nebo podobným způsobem je doslova nulová. Naopak, jeho užití patrně nebylo nikterak neobvyklé.

2. Na samotném Mauritiu pošta používala mimo jiných razítek i kruhové razítko se slovy MAURITIUS POST OFFICE. Tedy i zde nic neobvyklého.

3. V úvahu nutno vzít i hledisko etymologické. Dnes termín POST OFFICE se zpravidla překládá jako POŠTOVNÍ ÚŘAD. Na sklonku první poloviny 19. století termín POST OFFICE mohl znamenat i POŠTOVNÍ SLUŽBU. Ostatně Rowland Hill svůj proslulý spis nazval POST OFFICE REFORM. Hill ovšem usiloval - jak je všeobecně známo - o reformu poštovní služby , nikoliv poštovního úřadu. Není to snad pádný argument?

Příště: Nejvzácnější známka světa


Autor: František Hrbek | 13. 10. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články