Komentáře ke článku


Dva tucty glos k dějinám filatelie VIII. - První celina světa: obálka

I když to bude příslovečným nošením dříví do lesa, zmínku o nejstarší celině světa nelze začít jinak než připomenutím, že celinami se rozumí poštovní ceniny s vytištěnou známkou
Zase nic nového 360
Vložen: 08. 09. 2003 - 09:49:28
 
Odpovědět
Se zájmem jsem si přečetl článek o první celině světa. Doufal jsem, že se konečně dozvím více než to, co se o těchto celinách vyskytuje v naší literatuře již dlouhou řádku let a pouze se to více či méně přepisuje bez jakéhokoliv doplnění vlastních poznatků. Bohužel v tomto ohledu článek nic nového nepřinesl. Vždy se např. mluví pouze o Mulreadyho obálkách - proč nikdo neuvede, že kromě nich existují i zálepky se stejnou kresbou? Proč nikdo nenapíše něco o způsobu znehodnocování těchto celin nebo o výskytu celin dofrankovaných známkami, které jsou vzácnější než prošlé nedofrankované obálky? Na závěrečnou otázku o přiměřenosti ceny této obálky na poslední aukci firmy PROFIL se dá odpovědět jediným způsobem - je to cena přiměřená poptávce v daném místě a čase. A srovnávat kritérium ceny se vzácností je velmi ošidné - pokud bych si udělal statistiku světových aukcí za poslední rok, určitě v nich bylo dohromady nabízeno několik desítek, možná i stovek těchto celin. Je tedy opravdu tak vzácná? Možná spíše výjimečná svým prvenstvím - stejně jako černá penny mezi známkami.
David Schiller


RE: Zase nic nového 367
Vložen: 14. 09. 2003 - 21:16:09
 
Odpovědět
Článek o první celině světa - podobně jako ty, které mu předcházely a které za ním budou následovat si klade poněkud jiné cíle, než které snad očekával p. ing. David Schiller, člen redakce Infofily. Na jeho výhrady k obsahu článku lze samozřejmě odpovědět a není to ani zvlášť obtížné. O tom, že stránky Infofily našly na českém internetu své místo, nemůže být nejmenších pochyb. Počet pravidelných návštěvníků jejích stránek se zatím pohybuje spíše v řádu desítek a nebylo by lepší odměny pro tvůrce Infofily, kdyby jich brzy bylo víc.Jak ale zaujmout a získat ty, kterým sbírání známek zatím moc neříká ? Jedna z možných cest nepochybně vede přes čtivé a nepříliš složité články, které mohou stát na začátku rozhodnutí přečíst si toho víc a zkusit si i praktickou filatelii. Ostatně v tomto duchu je koncipován i úvodní článek seriálu obsahující i odkaz na známou filatelistickou literaturu. Škoda, že p. ing. Schiller tyto souvislosti nepostřehl.Záměr propagovat filatelii naopak přesně pochopili organizátoři 6. mezinárodního veletrhu SBĚRATEL a tak není náhodou, že dva články seriálu převzali a uveřejnili ve svém katalogu. Silně pochybuji o tom, že podstatou celého projektu Infofily by mělo být naplňování tendence psát si v redakci články sami pro sebe.Ba právě naopak, psaní pro Infofilu je služba poskytovaná jiným. Včetně těch, kteří vědí málo nebo dokonce vůbec nic. Nehledejme proto odpovědi na naše otázky tam, kde nejsou a být ani nemohou. Obrazně řečeno, náruživý čtenář románů nemůže hledat uspokojení svých čtenářských potřeb ve slabikáři. Respektive může, ale riskuje, že jeho následná nespokojenost může připomínat příslovečný dobrý pláč na špatném hrobě. Seriál, jehož osmou částí je tento článek není soustavným výkladem, ale cyklem pouhých glos.Samotný jeho název to snad dostatečně pregnantně naznačuje. Glosa totiž v češtině znamená totéž co poznámka nebo vysvětlivka. Nic víc a nic míň. Mgr. František Hrbek
Mgr. František Hrbek


Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223