Dva tucty glos k dějinám filatelie I. - několik slov úvodem

Klasik německé literatury Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) krom mnoha jiných pozoruhodných myšlenek, jimiž prošpikoval své nesmrtelné dílo je údajně i autorem často citované věty "Sběratelé jsou šťastní lidé." Je sice více než jisté , že za svého života se Goethe nemohl potkat s jediným filatelistou, natož vzdávat hold těm, kteří propadli kouzlu poštovních známek, protože první známka se zrodila až osm let po jeho smrti. Přesto ale plným právem ona čtyři tak často citovaná slova mohou filatelisté vztahovat i na sebe.

Jen nezasvěcený člověk si může myslet, že filatelie je přímo vzorem klidné zájmové oblasti, které se dramatické okamžiky obloukem vyhýbají. Pravý opak je ale pravdou. Filatelie neizoluje ty, kteří ji propadli od ostatního světa, filatelie - to je naopak nádherné dobrodružství. Nejschůdnější cesta jak si opatřit nejlepší důkaz pro toto tvrzení spočívá v tom, že se pokusíme nadzvednout pověstnou roušku tajemství zahalující to, co se za více než sto šedesát let v dějinách filatelie odehrálo.

V Infofile pochopitelně z mnoha důvodů nemůže být hlavním cílem prostřednictvím internetových stránek co nejúplněji postihnout všechny zajímavé jednotlivé kamínky, které ve svém souhrnu vytvářejí pestrou a složitou mozaiku dějin filatelie. Ten, kdo zároveň vedle zábavy bude hledat i důkladné poučení, patrně raději sáhne po některé z dnes již téměř klasických knih, které se problematikou dějin filatelie zabývají. A naopak, v možnostech Infofily rozhodně je nabídnout návštěvníkům stránek prostřednictvím sevřeného útvaru, jakým může být seriál článků alespoň hrubé vylíčení těch klíčových okamžiků, které do dějin filatelie neodmyslitelně patří.

A která "klasická" česká filatelistická literatura, jež se stala inspirací i zdrojem poznání při přípravách nového seriálu Infofily by neměla chybět v příruční knihovničce každého filatelisty? Jsou to především tyto publikace:

  • Jiří Nováček: Zoubkovaný poklad, Nakladatelství Práce, Praha 1979
  • Jiří Nováček: Filatelistické povídky, pohádky a pravdy, Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1975
  • Vítězslav Houška: Nejen modrý Mauritius..., Panorama, edice Stopy, fakta, svědectví, Praha 1990
  • Václav Nebeský: Filatelistovo podzimní rozjímání, Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1975
  • Bohuslav Hlinka: Nejdražší známky světa, Merkur, Praha 1972
  • Josef Glückselig: Filatelistický pitaval, Nakladatelství Kokos, 1998

A z prózy samozřejmě jedinečné Filatelistické povídky Františka Langra (Čs. spisovatel, Praha 1975). Pokud je ještě neznáte, zkuste si je přečíst, opravdu to stojí za to. Ani na okamžik nepochybuji o tom, že mi potom dáte za pravdu.

Příště: Jak se zrodil výraz filatelie

Poznámka redakce: tento vynikající seriál z pera F. Hrbka znovu zvěřejňuje Infofila na památku tohoto vynikajícího autora a člověka.

Autor: František Hrbek | 26. 8. 2019

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223