Důležité sdělení pořadatele veletrhu Sběratel

V posledních dnech se nás dotázali někteří stálí vystavovatelé co znamená anglicky psaná nabídka (viz obrázek) na zařazení do katalogu v souvislosti s veletrhem Sběratel, kterou obdrželi poštou.

Důležité sdělení pořadatele veletrhu Sběratel


Upozorňujeme všechny, že s rakouskou firmou FAIR GUIDE, která jim nabídku poslala, ani s její iniciativou nemáme vůbec nic společného, a je zcela na vystavovatelích (jejichž adresy si firma patrně obstarala z našich oficiálních katalogů vydávaných ke Sběrateli), zda si na vlastní riziko službu této firmy objednají. V této souvislosti upozorňujeme, aby si zájemci důkladně prostudovali anglický text (především ten vytištěný malými písmeny), kde jsou finanční a výpovědní podmínky.
Naše agentura, jako pořadatel veletrhu Sběratel, rozesílala pouze v březnu oficiální materiály s přihláškou na veletrh (na české vystavovatele pochopitelně česky). Kdo se na veletrh přihlásí, obdrží pak od nás poštou potvrzení, že přihláška byla přijata. V srpnu pak přihlášení vystavovatelé od nás dostanou informaci o umístění ve výstavní hale a fakturu. To je veškerá naše korespondence.

Znovu prohlašujeme, že nikdo a žádná firma nemá od nás pověření, aby cokoli podnikala v souvislosti s veletrhem Sběratel. Pokud jde o tento veletrh, jednejte pouze s námi.

PhDr. Jindřich Jirásek
Ing. Přemysl Kopáček

Progres Partners Advertising, s.r.o.,
Opletalova 55,
110 00 Praha 1,
tel.: 224 234 274, fax: 224 218 312,
e-mail: kopacek@ppa.cz sberatel@ppa.cz
http://www.ppa.cz/cz/sberatel

Autor: Redakce | 2. 5. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223