Druhá schôdzka

Pretože týždeň utečie ako voda, pripravíme sa na druhú schôdzku radšej skôr ako neskôr. Začať perfektne naštudovaným postupom výroby poštových známok hĺbkotlačou by nemuselo skončiť práve najslávnejšie. Pri výklade by ste zavčasu poznali, že si s deťmi nerozumiete. Z toho dôvodu začnete s filatelistickým slovníkom a to z oblasti filatelistických pomôcok.

Členovia vlaňajšieho krúžku znalosti vlastne už majú ale pretože sa medzi adeptami z minulého týždňa objavilo aj niekoľko nových, ale o to zvedavejších tvárí, nebudeme čas k príprave na tento námet určite ľutovať. (Odhalenie záhady zúbkomeru na sebavedomie stále pôsobí).

Zásobník ukazovať nemusíte, ale predvedieme, prečo potrebujeme pinzetu práve filatelistickú, skoro nepoužiteľnú pri prvej pomoci a úplne na nič v kozmetike. (Takéto pinzety takmer určite niektoré deti prinesú!) Prinesieme niekoľko albumových listov (bez potlače a so štvorčekovaným rastrom, s predtlačenými políčkami a s predtlačenými známkami, ako ich predávajú niektorí obchodníci.

Predvedieme ich súvislosť s ďalšími maličkosťami, ktoré samozrejme máme so sebou. Filatelistické nálepky a aspoň jednu havidku alebo jej papierovú náhradu. Nasledovať budú perové dosky a ukážeme manipuláciu s nimi. Zúbkomer bude vlastne len akousi zaujímavosťou, pretože sa k nemu dôkladne vrátime až neskôr. Nezabudneme na literatúru v podobe napr. ZBERATEĽA, Mladého filatelistu, Filatelie, ilustrovanej knižky o poštových známkach a nakoniec nejaké katalógy. Zumstein alebo Michel vykonajú pre nadšenie k filatelii síce dosť, ale nezabudneme ani na skromnejšie katalógy POFIS alebo Slovenska.

Budeme dbať na zásadu striedania našej prípravy pri odovzdávaní našich znalostí a skúseností. Súčasťou našej prípravy bude i to, že rozstriháme nejakú väčšiu, trebárs poškodenú známku z emisie Umenie (alebo jej trochu zväčšenú kópiu) na asi 8 – 10 dielov a tieto necháme jednotlivo vkladať do rámikov veľkosti na každej strane len asi o 3 mm väčších ako je na známka pomocou pinzety. Zatiaľ čo ostatní, teda „nesúťažiaci“ menia známky, sledujete nováčikov ako drvia v pinzete dieliky známky a trasúcou rukou ich vkladajú do narysovaných rámikov. Čas sa meria stopkami, zapisuje a zaznamenáva do našej celoročnej súťaže ako jedna z najvyhľadávanejších disciplín. V prípade, že by došlo k časovej tiesni preto, že sa má vystriedať viacero členov KMF a skladanie by sa mohlo neúmerne predĺžiť, prerušíme súťaž aj výmenu a môžeme pokračovať zasa nabudúce.

Pretože sme cestou z minulej schôdzky požiadali 2 – 3 nových členov aby si priniesli svoje známky, požiadame ich, aby sa postupne jeden po druhom pochválili. Účelom je poodhaliť tak trochu záujem majiteľa o niektorý druh známok alebo zbierania, ktoré si vlastne ani neuvedomuje a nakoniec sa zoznámiť s filatelistickým materiálom v zbierke. Pri tom upozorníme na niektoré zaujímavosti, prezradíme, čo vieme o tej či onej fúzatej tvári na známke, sem-tam siahneme po beznádejne poškodenej známke a tak vlastne jej vyradením a zničením i poučujete. Rešpekt k vám sa po tejto schôdzke opäť upevnil. Dochádza k prvým ponukám a sľubom na výmenu známok a výmenu materiálu, výhodného pre všetkých. Niekedy sa celkom hodí dať takejto burze voľný priebeh a v kľude sa pripraviť na ďalší program.

Na voľný stôl pripravíme v tichosti 30 známok s námetom fauny. Pretože je dnes účasť nadmieru dobrá, pripravíme sa na to, že prítomných rozdelíme do troch – štyroch skupín po štyroch. Zábava prebehne nasledovne: Všetci si zoberú vami pripravený papier, napíšu do horného rohu svoje meno a vyzveme prvú štvoricu ku známkam, zatiaľ pre nich zakrytým. Necháte každému z nich 30 sekúnd, aby sa s tou nádherou zoznámil. Známky opäť zakryjeme papierom a prvá štvorica sa odoberie na miesto, kde sedela. (Pamätajte potom na svoju zodpovednosť, ktorú máte pri vedení KMF). Úloha znie: napísať počas 3 minút, ktoré zvieratá na známkach boli a označiť tie, ktoré žijú u nás vo voľnej prírode.

Za ďalších 30 sekúnd sa to opakuje s ďalšou štvoricou atď. Interval 30 sekúnd je tu preto, aby ste mohli bez problémov „spracovať“ odpovede a nikomu neukrivdili. Po uplynutí 3 minút zoberieme bez diskusie papier s výsledkom. Vyžaduje to sústredenie alebo pomoc inštruktora. Niekedy vyzveme k spolupráci na sledovanie času niektorého staršieho člena, ktorý prejavuje o spoluprácu trvalý záujem. Pamätajte na to a nenápadne ich k tomu aj veďte. Uvidíte, ako sa to neskôr vyplatí.

Podobnú súťaž je dobré vopred a s ohľadom na čas premyslieť, aby to vyšlo. Na záver zaskočíte tých „chytrých“ , ktorí pre istotu vymenovali celú ZOO, tým, že oznámite poslednú podmienku súťaže: za každé zviera navyše, ktoré si niekto vymyslel, sa odpočíta jedno správne „videné“. Povzdych podvodníkov a jasot poctivcov potvrdí správnosť skrytého pravidla a zaseje určitú opatrnosť pre budúce časy.

Čas schôdzky sa naplnil. Ako sme si zvykli presne začínať, tak presne aj končíme. Má to svoj význam vo vzťahu KMF – rodičia. Hodnotenie všetkých súťažiacich sa snažíme vykonávať stále podľa rovnakej metódy, a to tak že najlepší dostane toľko bodov, koľko bolo prítomných členov na schôdzke. Najslabší, najpomalší dostane 1 bod. Vedie to k podpore dochádzky. Zvíťaziť v konkurencii dvoch alebo byť tretí, keď je na schôdzke dvanásť detí, to je predsa rozdiel.

Príprava sa dnes opäť vyplatila. Vieme, kto je zručný pri používaní pinzety so známkami, trošku sme si mohli roztriediť kolektív podľa záujmu o ten-ktorý známkový materiál, máme dôkazy o šikovnosti tých dvoch tichých slušných nováčikov a čo je najdôležitejšie, že na schôdzke sa všetkým páčilo a prídu zaručene na ďalšiu. Túžba dobrého umiestnenia v doterajších súťažiach ich privedie ešte o 5 minút skôr.

Jaromír Jeřábek

(Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)

Autor: Ján Mička | 11. 10. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223