Drobné nedotisky na známkách České republiky

Specialisovaní sběratelé známek české republiky přicházejí občas s nálezy větších či menších nedotisků na známkách naší republiky poslední doby. Je ji věnovaná pozornost a cena těchto větších vad na aukcích šplhá k závratným výškám. Jestli právem nebo neprávem, i o tom je následující článek.

Než začnu psát, rád bych do všech filatelistických slovníků zavedl nový termín: „Podle zaručené zprávy …“ Smysl tohoto termínu je vám doufám jasný, nejblíž má k výrazu JPP – jedna paní povídala. Sedím li v užším kruhu filatelistů, začnou se vynořovat různé báchorky a polopravdy, proti nimž je lochneská obluda štěně ze sousedství. A tak i v oblasti tisku poštovních známek se při nálezu různých vad jakoby záměrně snižuje množství, aby se zvýšil dojem vzácnosti dané známky, nedej bože, aby se na archu vyskytla drobná vada, která zhodnotí tento skvost k nebeským výšinám. Ale, vážně. Kolik těchto vad je opravdu významných a zaslouží si své místo v katalogu a kolik je drobných nedotisků, o kterých se stačí zmínit u piva? O jednom drobném nedotisku a souvislostech je následující psaní.

Na obrázku je vidět ve známkovém poli 71 a 91 menší nedotisk černé barvy. Při normálním nákupu známek s daty tisku, mne upoutala tato pětitipáska, zakoupená na hlavní poště Prostějov.

Drobné nedotisky na známkách České republiky Obr.: č 1 Pětipáska s datem tisku 13 VI 05 a číslem archu 88 426, s drobným nedotiskem černé barvy v okrajích známek 71 a 91


Drobné nedotisky na známkách České republiky Obr.: č 2 a 3 Ilustrační obrázky, drobné nedotisky černé barvy na známkových polích 30 a 91

Při pohledu na tyto drobné vady je patrná jejich společná vlastnost a to je právě jejich výskyt na okrajích přepážkového archu a černá konturová barva. Mám následující vysvětlení. Při podrobnější prohlídce archu, není vidět nic co by nasvědčovalo o problémech s tiskařským strojem a ani není vidět nedostatek barvy. Když si však uvědomíme jak vysokou rychlostí stroj tiskne, klonil bych se k domněnce, že se nestačí přenést dostatek barvy až do krajů tiskového válce. Z mého pohledu nic světoborného.

Při koupi vyobrazené pětipásky s datem 13. VI 05 a číslem archu 88 426 jsem samozřejmě poprosil o předložení i zbylých přepážkových archů. Nejbližší číslo, které neslo minimální nedotisk bylo číslo 88461. Mezi těmito čísly archy chyběly. Vysvětlení mám následující. Výstupní kontrola při prohlídce tyto problematické archy zjistila a vyřadila je. Znamená to také, že ostatní archy shledala jako vyhovující. Domnívám se také, že postupuje obdobně i při tisku jiných známek a tudíž význam těchto „vad“ je z poštovního hlediska zanedbatelný.

Když zapátrám v paměti po dalších nedotiscích a vynechaném tisku barvy namátkou jmenuji nález Zdeňka Příkopy z Litoměřic na známce č. 241 štír 5,40 Kč, nebo č.126 Tycho Brahe 5 Kč (nedotisk názvu státu). Nesmím zapomenout i na „nejpopulárnější“ výrobní vady a to vynechaný tisk názvu státu u známek č. 94 secese 3 Kč a 118 historické slohy. Dále ještě poklidné vody naší filatelie rozčeřily dva výskyty nedotisků a chybějících tisků hodnotových číslic a to u známek č. 76 Europa 9 Kč a č. 284 Jan Ámos Komenský 9 Kč. Samozřejmě to nejsou všechny výrobní vady spojené s tiskem, pouze část vad prokazatelně zakoupených na poštách.

Zmiňuji se o těchto vadách také proto, že se mi zdá správné a moudré, aby nálezce své nálezy oznámil v seriozním filatelistickém tisku a zabránil tím spekulacím a nechal tak prostor pro logický cenový vývoj. Osobně ctím za „nejhodnotnější“ vady na známkách ve větších celcích, vynechané hodnotové číslice a název státu a samozřejmě neupotřebené v poštovním provozu. Pokud nálezce předloží data tisku a popřípadě i čísla archu, kde se daná výrobní vada nachází, je to o to cennější. Drobné vady, jaké jsem dokumentoval na obrázcích, nemají valného významu a pokud by vám je někdo nabízel za více než 50 Kč nad nominál, určitě omítněte. Jinak by se nám také mohlo stát, že po vzoru filmového padoucha, budete s hlavou v dlaních pobíhat po pokoji a mumlat: „kde je blizna, kde je blizna.“

Autor: Pavel Lukavský | 18. 11. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223