Dr. Ing. Zdeněk Večeřa odešel ...

v tichosti a navždy. Vzpomínám si na naše první setkání v roce 1970 na burze "U Nováků". Tehdy ještě tvořil naprosto nerozlučnou dvojici spolu s Ing. Karlem Rossym (dnes už také zemřelým) a jejich vášeň pro československé známky, zejména Hradčany, byla příkladná a pro všechny nás mladší velmi inspirativní.

Dr. Ing. Zdeněk Večeřa odešel ...


V organizované filatelii patřil Zdeněk Večeřa k prvním členům Komise československé známky po její rekonstrukci na počátku sedmdesátých let (vlastně už musím psát minulého století, pořád si na to nemohu zvyknout). Profesí chemik uplatňoval své znalosti především v oblasti papírenské technologie a v oblasti chemického barvení materiálu, zejména textilu a papíru. Tyto své vynikající profesionální znalosti přenášel i do filatelie. Málokdo ví, že vlastně on je zakladatelem moderního označování barev československých známek, poprvé užitého ve Specializovaném katalogu čs. poštovních známek z roku 1978. Společně s J. Weissensteinem byl rovněž průkopníkem detailního studia barevnosti čs. poštovních známek zejména po roce 1945 (mimochodem oboru dnes zcela opomíjeného). Věnoval se rovněž detailnímu studiu lepů používaných na čs. známkách. Jeho pozdější postavení vysokého ministerského úředníka na ministerstvu chemického průmyslu ho odborně i organizačně přivedlo k výrobě opticky zjasněného papíru a jen díky jemu a jeho kontaktům s příslušnými pracovníky výzkumných ústavů i výrobců u nás doma i v zahraničí děkuje československá filatelie zato, že má poměrně spolehlivou základnu potřebných údajů pro posuzování dnes známých sběratelských rozdílů.

Ve filatelii byl Zdeněk Večeřa pochopitelně velmi vášnivý sběratel. Především našich československých známek, jejichž sbírka dala ke konci jeho aktivního filatelistického života vzniknout i krásnému a dobře hodnocenému exponátu Československa po roce 1945. Měl však také pěknou sbírku prvního republiky, která obsahovala řadu velmi vzácných položek především z knihtiskového období. Hradčanská emise byla jeho celoživotní láskou.

Zdeněk Večeřa byl mimořádně hodný a citlivý člověk. Vždy decentní a především absolutně kolegiální. I kritické věci uměl říci s mimořádným taktem a především dokázal vždy pomoci, přesto, že sám měl životních starostí až dost. Pokorně a trpělivě nesl všechny potíže spojené s těžkou nemocí své dcery, pečlivě a vzorně se staral o svou rodinu. Sám na sklonku života trpěl vážnými zdravotními problémy, ale vyrovnával se s nimi velmi statečně. Filatelistou zůstal až do posledních chvil svého života. Vzpomínám na poslední telefonický hovor s ním nepříliš dlouho před jeho smrtí. Byl velmi osobní, pro mě velmi krásný a reagoval na vše, co nás dnes ve filatelii obklopuje. Nikdy na jeho slova nezapomenu, právě tak jako nezapomenu na Zdeňka Večeřu. Jeho rodina i my všichni v něm ztrácíme nenahraditelné... lidské porozumění, lásku, soucit a pokoru před životem.

Praha, 22. 10. 2004


Poznámka redakce SSČSZ:
Tato smutná zpráva nás zastihla dne 24. srpna 2004. Ing. Dr. Zdeněk Večeřa nás navždy opustil ve věku 80ti let. VV společnosti předal ústní kondolenci pozůstalým prostřednictvím předsedy Jiřího Sedláka, který byl blízkým přítelem Zdeňka Večeři. Za SČF poděkoval Zdeňkovi Večeřovi za jeho práci Jiří Sedlák na smutečním rozloučení, které se uskutečnilo 1. září 2004 v obřadní síni krematoria v Praze ve Strašnicích. Čest jeho památce.Autor: Pavel Pittermann | 5. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223