DOPRAVA sekce České námětové společnosti se představuje

Sekce jak již z názvu vyplývá sdružuje sběratele námětu doprava. Vedoucím sekce je Adolf Kuchyňka

Váš komentář