DOPRAVA sekce České námětové společnosti se představuje

Sekce jak již z názvu vyplývá sdružuje sběratele námětu doprava. Vedoucím sekce je Adolf Kuchyňka adolf.kuchynka@tiscali.cz, který se zabývá námětem železnice (sběratelů tohoto námětu je nyní v sekci nejvíc).

Mezi další členy patří známý vystavovatel námětu automobily Jiří Horák horakjir@seznam.cz a vystavovatel a publicista věnující se námětu lodě Jaroslav Tomandl tomandl@r-dent.cz, dalším známým vystavovatelem je Vojtěch Jankovič s námětem jízdní kola.

Sekce vydává zpravodaj Doprava ve filatelii, který rediguje Jaroslav Rubišar jrubisar@seznam.cz. Ukázky ze Zpravodaje najdete na adrese http://sweb.cz/Doprava_ve_filatelii. Další články s námětem doprava najdete též na adrese http://www.infofila.cz/magazindoprava.


Autor: Adolf Kuchyňka | 28. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář