Doporučený list zaslaný do Užhorodu 9 dní po pripojení Zakarpatskej Ukrajiny k ČSR

Po skončení I. svetovej vojny, a po rozpade Rakúsko – uhorskej monarchie ešte niekoľko mesiacov (rokov)

Váš komentář