Dopisnice: Motýli České republiky


Dopisnice zakoupíte v našem Eshop.infofila.cz za mimořádně výhodnou cenu.
Motýli České republiky

Ojedinělá sada čtyř dopisnic s tématem motýlů žijících na území České republiky se kterými se ještě stále – mnohdy však s notnou dávkou štěstí – můžeme setkávat v přírodě.

Prvním je Perleťovec velký (Argynnís aglaja), druhým Batolec duhový (Apatura iris), třetím Okáč bojínkový (Melanargia galathea), a čtvrtým Přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria).

Perleťovec velký je větší denní motýl z čeledi babočkovitých. Vyskytuje se od západní Evropy až do východní Asie. Jeho stanovišti jsou lesní louky a jejich okraje, světliny a řídké lesy v pahorkatinách i v horách – od nížin až do výšek přes 2000 metrů nad mořem. Není žádný rychlý letec, ale často navštěvuje kvetoucí rostliny a za jasného dne se s oblibou sluní.

Batolec duhový je nápadným druhem denních motýlů z čeledi babočkovitých. Vyskytuje se od Evropy po severní Afriku a mírné pásmo Asie v lokálních, lužních a listnatých lesích a na okrajích pastvin. Motýl létá za silného slunečního svitu vysoko v korunách stromů, ale s oblibou usedá též na exkrementy či zdechliny menších zvířat, na nichž saje. V České republice je na seznamu chráněných druhů hmyzu uveden v kategorii ohrožených druhů.

Okáč bojínkový patří do druhově bohaté čeledi okáčovitých, v ČR žije kolem 35 druhů. Tento je nejrozšířenější a nejznámější, létá od června do srpna na suchých a slunečních stráních. Při pomalém letu vyhledává kvetoucí rostliny, např. chrastavec, bodláky a jiné.

Přástevník kostivalový je rozšířen v jižní a střední Evropě především v nižších vegetačních stupních – na vlhkých místech, podél vodních toků, v řídkých lesích a skalnatých stepích. Zvláště tam, kde jsou větší porosty sadce konopáče (Eupatorium cannabinum). Létá ve dne, když svítí slunce, zvláště v pozdějších dopoledních hodinách, a usedá na květy, především na sadec konopáč.

Limitovaný náklad 1.000 kusů. Cena za sadu je 140,00 CZK.

Dopisnice: Motýli České republiky

Dopisnice zakoupíte v našem Eshop.infofila.cz za mimořádně výhodnou cenu.


Autor: Redakce | 15. 6. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223