Dni mládežníckej filatelie 2015 v Nitre

V Nitre sa v júni konala výstava JUNIORFILA finále 40. ročníka filatelistickej olympiády s názvom Rodný môj kraj. Trojdňový pobyt mladých filatelistov a ich vedúcich sa konal najmä v Ponitrianskom múzeu, ale súčasťou bola aj exkurzia po historickej Nitre a na záver výlet na Bradlo k Mohyle Milana Rastislava Štefánika. Tri desiatky mladých filatelistov ako obyčajne súťažili v znalostiach odborného testu z filatelie a poštovníctva, doplneného tvorbou miniexponátu, ktorým filatelisticky doložili súťažiaci krásu svojho rodného kraja. Otvorenie Dní mladých filatelistov vykonal predseda Komisie mládeže a člen Rady ZSF PaedDr. Jozef Oško. Privítal všetkých prítomných, vrátane predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka, ktorý pozdravil mládežníkov a informoval o programe nasledujúcich dní. Názov a zameranie olympiády boli komisiou mládeže zvolené mimoriadne šťastne, pretože každý súťažiaci mal dostatok filatelistického materiálu - poštových známok, poštových pečiatok a  FDC so zameraním na vlastný kraj alebo mesto. To zaručovalo, že miniexponáty súťažiacich nebudú rovnaké ani podobné ako vajce vajcu. O to však bola náročnejšia práca súťažnej poroty (dr. Oško, Bc. Chorvatovičová a D. Schmidtová) na hodnotení vytvorených exponátov. Pre nedostatok vhodného priestoru sa neuskutočnila spoločná porada vedúcich KMF, ktorú však nahradili spoločné vzájomné debaty počas prestávok medzi jednotlivými bodmi programu dní, najčastejšie ako rozhovory s výmenou skúseností z práce krúžkov.

Kým porota mala prácu na oprave testov a hodnotení exponátov a testov, súťažiaci si prezreli na výstave JUNIORFILA exponáty mládežníkov z celého Slovenska aj z Čiech, keďže výstava mala medzinárodný charakter. Zaujímavá bola aj myšlienka vystaviť exponáty svojich bývalých „kolegov,“ mládežníkov ktorí pracovali pred nimi a teraz prešli do kategórie dospelých, pokiaľ filateliu neopustili vôbec. Znamenalo to porovnať zmeny, ktoré nastali vo vystavovateľskej praxi. Prehliadkou výstavy sprevádzal hlavný organizátor dní a tajomník jury dr. Jozef Oško, ktorý pri každom exponáte vyzdvihol jeho klady a upozornil na nedostatky. Pritom odpovedal aj na otázky tých súťažiacich a vystavovateľov, ktorí na dňoch mládežníckej filatelie mali „dvojjedinú“ funkciu, pretože boli aj finalistami olympiády. Najslávnostnejšie okamihy: palmáre výstavy a vyhlásenie výsledkov jubilejného 40. roč. filatelistickej olympiády sa prejavili i účasťou hostí najvyššieho poštového a filatelistického „rangu“. Okrem predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka a predsedu organizačného výboru výstavy JUNIORFILA NITRA 2015 sa vyhlásenia výsledkov zúčastnil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. František Palko, PhD., ktorý osobne odovzdal vecný dar, hlavnú cenu výstavy. Výsledky výstavy s hodnotením exponátov vyhlásil tajomník výstavnej poroty Jozef Oško. Ďalšími členmi delegácie ministerstva boli generálna riaditeľka sekcie elektronickej komunikácie a poštových služieb Ing. Zuzana Šturdíková a riaditeľka odboru poštovej služby Ing. Jarmila Brichtová. Osobitným bodom programu vyhodnotenia bolo ocenenie úspešných mladých filatelistov novozavedenými zlatými, striebornými a bronzovými odznakmi. Vedúci aj súťažiaci mohli byť spokojní ako s výsledkami, tak aj s vecnými cenami zabezpečenými organizátormi, komisiou mládeže, predsedami samosprávnych krajov a ďalšími sponzormi, vrátane ZSF. Najspokojnejší mohli byť mladí filatelisti z Bratislavy s predsedníčkou KM a vedúcou KMF Dankou Schmidtovou, avšak ani ostatní nemuseli ľutovať účasť v Nitre, pretože na medailových miestach skončili zástupcovia všetkých KMF – Bytče, Liptovského Mikuláša, Malaciek aj Trnavy. Možno však ľutovať, že podujatia zorganizovaného komisiou mládeže a nitrianskými sa uskutočnilo v čiastočne oslabenom zložení, pretože chýbali zástupcovia KMF z východného Slovenska. V nedeľu dopoludnia bol pripravený výlet na Bradlo k Mohyle M. R. Štefánika (cestou z Nitry na Hlohovec pán vodič trošku spomalil pri Šulekove, kde sme mohli z autobusu vidieť pamätník popravených slovenských martýrov Karola Holubyho a Viliama Šuleka, ktorý bol strýkom Milana Rastislava Štefánika.) Prehliadka mohyly a následná návšteva Múzea M. R. Štefánika v Košariskách so spoločnou fotografiou pred jeho rodným domom zostanú peknou spomienkou účastníkov na chvíle v Nitre a na Bradle. Obohatení o nové poznatky, sa stanú zárukou a predpokladom dobrej prípravy mládežníkov na 41. ročník FO.

Dni mládežníckej filatelie 2015 v Nitre


Autor: Ján Mička | 7. 7. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223