Dilema u 400 h Hradčany – modrofialová

Pri preberaní ústrižkov balíkových sprievodiek som narazil na UBS vyplatený so známkami 200h modrá, 10h červená a 400h modrofialová zvislá dvojpáska. UBS bola vyfrankovaná na pošte Červená Voda (Mähr. Rothwasser), dňa 24.VIII.1920.

Dilema u 400 h Hradčany – modrofialová

Skúsil som určiť známkové polia jednotlivých známok. Pri preskúmaní dvojpásky 400h keď som chcel určiť TD podľa zakončenia orámovania za písmenami SKÁ vpravo, tak som zistil zaujímavé detaily.
Ako vieme orámovanie u 400h má dva typy (prerušené a neprerušené). Podľa literatúry [1], [2] a [3] prerušené orámovanie (1.typ) sa nachádza len na 2.TD, kým neprerušené - uzavreté orámovanie (2.typ) sa nachádza len na 1.TD. Preto nemôžu existovať spojené typy.
Avšak pri zväčšení orámovania oboch známok zo zvislej dvojpásky som prekvapene zistil, že horná má prerušené (otvorené) orámovanie a dolná známka neprerušené (uzavreté) orámovanie.

Dilema u 400 h Hradčany – modrofialová
Horná známka s otvoreným orámovaním

Dilema u 400 h Hradčany – modrofialová
Dolná známka s uzatvoreným orámovaním

Dilema u 400 h Hradčany – modrofialová

Dokonca pri hornej známke sa domnievam, že nejde iba o tlačovú anomáliu, nakoľko hruškovité zakončenie nesie všetky znaky prvého typu ( viď. prvý obrázok na str. 143 literatúry [1])

Preto privítal by som názor aj ostatných hradčanárov k danej problematike. Použitá literatúra:

[1] F.Kubát: Monografia čs. známok 1.diel
[2] Katalóg čs. známok 1918-1939, Merkur-revue, 2002
[3] Katalóg čs. známok 1918-1939, Pofis, 2007


Autor: Zoltán Kovács | 31. 7. 2014

Komentáře

400H Hradčany

400h II.typ

Přidat komentářZobrazit komentáře