Detská univerzita o známkach, pošte aj  filatelii

Rok 2015 je pre poštovú známku rokom jubilejným. Od vydania prvej známky na svete – populárnej Black penny Rowlanda Hilla v r. 1840 uplynulo 175 rokov. V Trnave sú 2 univerzity, z nich Univerzita sv. Cyrila a Metoda organizuje počas letných dní (a v tomto roku poriadne horúcich!) detskú univerzitu. Navštívil som rektora UCM s  ponukou na rozšírenie tohoročného programu detskej univerzity o tematiku poštových známok a filatelie. Odporučil ma na manažéra DU CM, ktorý po oboznámení s návrhom obsahu témy zaradil na úvodný deň prednášku s názvom „Ako to bolo pred tabletmi? Poštová známka a poštové služby v historickom vývoji vs. moderné technológie“.

Pretože moja téma s históriou poštovej známky sa mi nezdala komplexná, ak by sa nedotýkala aj činnosti pošty, navrhol som rozšírenie o túto oblasť a požiadal som Ing. Jarmilu Brichtovú, riaditeľku odboru poštových služieb Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, o  spoluúčasť. Na moju radosť súhlasila a v pondelok 6. 7. 2015 sme mali obaja poobede po splnení dopoludňajšieho plánovaného programu detskej univerzity svoju prednášku.

Čakalo nás 50 detí, či skôr poslucháčov s tričkami s logom DU CM. „Moju“ časť prednášky o známkach a filatelii som začal malou anketou: Koľko detí (poslucháčov) má tablet? Takmer všetky ruky boli hore. Rovnaká situácia sa zopakovala aj pri otázke na vlastníctvo mobilu. A pokračoval som: Koľkí z vás tento rok napísali list, poslali kartu a nalepili na ňu známku? Rúk sa zdvihlo iba zopár. Neprekvapilo ma to, takú reakciu som čakal. A pokračoval som tým, že pred jeden a pol storočím v komunikácii ľudí, v oboznamovaní sa s ďalekými krajinami a pod. takúto službu mnohým ľuďom pomáhali vykonávať práve poštové známky. Po oboznámení s históriou prostriedkov na posielanie rôznych správ vo svete, od afrických tam-tamov, bubnov, ohňových signálov Indiánov alebo vyzváňania zvonov pokra ovala prednáška informáciou o činnosti poslov, jazdcov na koni a dostavníkov. Tí prenášali „nosiče“ informácií od papyrusu cez pergamen až po listy, ktoré dnes nahrádzajú diskety a CD, SMS – ky. Reč prišla na systémy vtedajšej pošty od rímskej „cursus publicum“ až po známe „komplikácie“ s poštovným v Anglicku, so známym príbehom R. Hilla na zavedenie samotných poštových známok a samozrejme prvej, čiernej „Jednopennyovky“. Poslucháči dostávali počas prednášky i otázky a aktívne deti dostali (vlastne sa ušlo všetkým) poštové lístky, skladačku so slovenskými známkami r. 2014 – s výzvou na zapojenie sa do ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku minulého roka. Mnoho otázok bolo zodpovedaných správne, deti dokonca „vedeli“ odpovedať aj na to, či sa aj dnes stretneme napr. s využitím „signálu“ farebného dymu na oznámenie dôležitej správy. Deti zodpovedali, že tento spôsob, skôr z tradície využíva Vatikán pri voľbe pápeža na oznámenie „Habemus papam“ - Máme pápeža! Polovica vyčleneného času prednášky uplynula rýchlo a prednášania sa ujala Ing. J. Brichtová.

Deťom dala „kolovať“ niekoľko publikácií o slovenských známkach (prím hrala publikácia Mgr. Paulínyovej - František Horniak), rozprávala o o činnosti UPU a riadení pôšt a pri vydávaní poštových známok, o automatizácii poštového styku (naposledy v balíkovej pošte) o ocenení slovenských známok vo svete, atď. Pretože sme boli v Trnave, svoju tému doplnila aktuálne o tematiku vydávaných poštových známok regiónu ako spoločných emisií so Srbskom a Chorvátskom (vyskúšala deti, či vedia, kto bol Juraj Haulik, J. Sambucus alebo Anton Bernolák a Ján Koniarek), spomenula aj kaštieľ Dolná Krupá a v ňom pôsobenie Ludwiga van Beethovena, vrátane viacerých inaugurácií týchto známok v Trnave. Svoje vystúpenie spestrila odmenou detí príslušnými slovenskými FDC tematikou Trnavy, Piešťan, Dolnej Krupej a i. Zapojenie detí a ich aktivita prednášku menila v podstate na besedu. Informovala účastníkov o súťaži UPU pre deti v písaní listov, ktorá s novou témou písania bude vyhlásená na jeseň. Vyzvala deti na zapojenie sa do ankety o najkrajšiu známku emisie EURÓPA na internete ministerstva. Svoju prednášku sprevádzala premietaním obrázkov, takže téme nechýbala názornosť ani modernosť použitej technológie.

Naša vyčlenená hodina uplynula veľmi rýchlo, podpísali sme ešte „indexy“ poslucháčom a priblížil sa nielen koniec prednášky, ale aj nácvik detí na nasledujúcu imatrikuláciu. A pre nás trošku spokojnosti s tým, že sme obohatili poznatky detí o čosi nové. Pri spoločnej káve s manažérom DU CM Mgr. Vladimírom Novákom na otázku, či by sme niečo podobného neskúsili aj o rok, sme odpovedali tak, ako asi tušíte. Kladne.

A nakoniec chcem poďakovať Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, bratislavskému POFISu ako aj KF v Nitre za poskytnutie suvenírov, vhodných poštových lístkov, celín a FDC, ktoré detským poslucháčom ostanú ako spomienka, možno aj ako podnet k začiatku zbierania známok. Možno sa tak v budúcnosti rodina slovenských filatelistov rozšíri o zopár mladších členov.

Detská univerzita o známkach, pošte aj  filatelii

Detská univerzita o známkach, pošte aj  filatelii

Detská univerzita o známkach, pošte aj  filatelii


Autor: Ján Mička | 27. 7. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223