Deň slovenskej poštovej známky a filatelie

Od roku 1993 je 18. december Dňom slovenskej poštovej známky a filatelie. Pri tejto príležitosti sa uskutočňuje slávnostné stretnutie zástupcov filatelistov a spolupracujúcich organizácií. Spoločne hodnotia uplynulý rok a odovzdávajú sa zväzové vyznamenania filatelistom a rezortné ocenenia tvorcom známok.

MDPT vydáva k tomuto dátumu poštovú známku, ktorá je na zhromaždení slávnostne inaugurovaná a SP, š. p. vydáva každoročne poštový lístok a príležitostnú pečiatku. V tento deň sú tiež pripomínané významné výročia v živote ZSF a SP, š. p. ako bola Storočnica organizovanej filatelie na Slovensku, 50. výročie založenia POFIS–u, otvorenie Poštového múzea v Banskej Bystrici. Existuje viacero oficiálnych i neoficiálnych filatelistických suvenírov pripomínajúcich tento filatelistický sviatok.

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie Deň slovenskej poštovej známky a filatelie


Zdroj www.zsf.chtf.stuba.sk

Autor: ZSF | 26. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223