Deň slovenskej poštovej známky 2003

Dňa 18. 12. 2003 sa uskutočnilo v Galérii hl. mesta Slovenska Bratislavy - v Mirbachovom paláci tradičné slávnostné zhromaždenie pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky. Na zhromaždenie asi 70. účastníkov sa zúčastnili významní filatelisti a pozvaní hostia. Boli tam odovzané výročné ceny Ministra DPT pre rok 2003, Cena Zväzu slovenských filatelistov pre rok 2002 a Zlaté čestné odznaky ZSF.

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií za známkovú tvorbu bola udelená nasledovne.

Najkrajšia známka roka: známka Ladislav Medňanský, autor grafickej úpravy a autor rytiny František Horniak.

Najlepší výtvarný návrh: emisia Európska mačka divá, autor výtvarného návrhu akademický maliar Vladimír Machaj.

Najlepšia rytina: známka Ladislav Medňanský, autor rytiny František Horniak a známka Simon Vouet, autor rytiny akademický maliar Rudolf Cigánik.

Zlaté čestné odznaky Zväzu slovenských filatelistv si prevzali RNDr. Jaroslav Dobrotka, generálny riaditeľ Slovenskej pošty š. p., MVDr. Július Molnár z KF 52-53 Tirnavia a Mgr. Viktor Šteffek z KF 52-44 Senica. Cenu Zväzu slovenských filatelistov získal JUDr. Otto Gaťa a Čestnú medailu Zväzu ruských filatelistov Ing. Karol Rihák. Srdečne blahoželáme.

Slovenská pošta poskytla každému účastníkovi nádherný darček, odtlačok známky z originálnej rytiny vydanej k Dňu slovenskej poštovej známky s pečiatkou vydanou k tejto udalosti s podpismi autorov Martina Činovského (známka) a Františka Horniaka (pečiatka) s poradovým číslom od 01 - 200. Čiernotlač je vyobrazená.

Deň slovenskej poštovej známky 2003


Ľubomír Floch - predseda ZSF

Autor: ZSF | 27. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223