Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)

Dátum vydania: 6. 12. 2013
Název emise: Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)
Nomin. hodnota: 0,65 €
Číslo emisie: 554
Autor: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytec: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)

Informácie:

Igor Rumanský (10. 3. 1946 – 10. 8. 2006) bol uznávaným umelcom, maliarom, grafikom, ilustrátorom, dlhoročným vysokoškolským pedagógom a príslušníkom silnej umeleckej generácie, ktorá v sedemdesiatych rokoch vstúpila do nášho výtvarného diania.   K formovaniu tejto generácie prispel svojou osobitou a veľmi skoro umelecky vyzretou grafickou a ilustračnou tvorbou. Do spektra jeho tvorby sa radí i známková grafika, i keď nie v početných, ale zato vo veľmi významných realizáciách. Prvé návrhy známok vytvoril už v závere 70. Rokov, pričom išlo prevažne o športové námety. Mal však ambíciu vytvárať známky i s inými témami, ktoré by mu umožňovali prezentovať svoje umenie a výtvarne sa vyjadriť k náročnejším námetom vyžadujúcim väčšiu mieru kreativity. Tak v slovenskej známke Mier a sloboda (1995) z emisného radu EUROPA, ako aj v emisii Svetový rok Slovákov (1997) spracoval autor navýsosť vážnu tému a to za použitia v známkovej grafike pomerne zriedkavo uplatňovanej alegórie. 
V obidvoch opisovaných emisiách bola Rumanského predloha náročná na súlad názoru výtvarníka a rytca. Výsledný efekt oboch emisií vznikol vo vzornej spolupráci s rytcom Rudolfom Cigánikom. Spoločná tvorba dvojice tvorcov Rumanský – Cigánik predstavuje špičkové realizácie našej známkovej tvorby s rovnocenným autorským podielom výtvarníka a rytca. Známka Mier a sloboda bola ocenená Cenou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií  SR najmä pre prínos v použití výrazových prostriedkov v známkovej tvorbe ojedinelých.
Igor Rumanský je najvýraznejším predstaviteľom toho prúdu, ktorý aj v známkovej grafike stavia na svojich osobných charakteristikách vlastných voľnej či ilustračnej tvorbe a tieto aplikuje na vysokej invenčnej aj realizačnej úrovni. Cigánik v návrhoch emisie približuje práve tie hodnoty a tie charakteristiky Rumanského tvorby, ktoré ich spájajú tak v tvorbe ako i v priateľstve. Nie sú len spomienkou na Rumanského známkovú tvorbu, sú poctou celej jeho tvorbe, potvrdením trvalých hodnôt jeho diela ako aj umeleckou alegóriou a kreatívnou výpoveďou priateľa.
Mgr. Antónia Paulinyová
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)

Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)

Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Slovenská pošta | 9. 3. 2014

Komentáře

názor

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223