Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)

Dátum vydania: 3. 12. 2010
Název emise: Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)
Nomin. hodnota: 0,70 €
Číslo emisie: 488
Autor: Doc. Martin Činovský
Rytec: Doc. Martin Činovský
Rozmery známky: 44,4 x 27,2 mm + K 22 x 27,2 mm
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)

Informácie:

Karol Ondreička (1944 – 2003) akademický maliar, grafik, ilustrátor, tvorca poštových známok, významný umelec a pedagóg, profesor VŠVU a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1989-90 rektor VŠVU. Vo svojej umeleckej tvorbe nadviazal na pôsobenie prof. Albína Brunovského, prakticky ako prvý odchovanec a príslušník umelecky silnej Brunovského grafickej školy. Pre jeho tvorbu je charakteristická bohatá imaginácia, výrazná kresebnosť, prekreslenie detailov i používanie klasických grafických techník tak ako ich poznáme v autorovej voľnej grafike, početných knižných ilustráciách, umelecky silných exlibrisoch, maľbe a napokon i v známkovej tvorbe, ktorá je integrálnou súčasťou jeho celoživotného diela. Ondreička sa už v prvých česko-slovenských ako aj ďalších slovenských emisiách predstavuje ako vyspelý grafik s charakteristickým rukopisom a bohatou imagináciou. Pri tvorbe známky venovanej osobnosti vynálezcu padáka Štefana Baniča popri reálnosti Baničovho portrétu uplatňuje v kompozícii dobové dokumenty a emisii nechýba ani romantická atmosféra začiatku 20. storočia, či vyjadrenie poézie letu padáka. Podobný postup zvolil autor i pri tvorbe známky venovanej osobnosti Jána Baltazára Magina. Ondreička predkladá i nový výtvarný prístup k stvárneniu vážnych celospoločenských tém v zmysle príklonu k civilnejšiemu a bezprostrednejšiemu osobnému vyjadreniu. Potláčanie patetickosti sa prejavuje pri interpretácii témy pamiatky obetí politických procesov, keď autor vyjadruje vďaku v podobe kytice poľných kvetov, ktorá tak zdôrazňuje neoficiálnosť a neformálnosť a najmä úprimnosť vyjadrenia. Otázku zobrazenia historickej legendy z čias prenikania rímskych légií na naše územie riešil Ondreička v emisii Zázračný dážď pri Hrone originálnym spôsobom. Neakceptoval známe antické zobrazenie legendy. V Ondreičkovom podaní dážď prúdi z oblohy, z neba zobrazeného s Božím okom, v zhode s tradičnou kresťanskou interpretáciou tejto legendy. Emisia spolu s veľkonočnou známkou z roku 2002 predstavuje výraznú ilustratívnu líniu slovenskej známkovej grafiky. Autorove známky spoločne s jeho grafickou tvorbou pripomínajú aj schopnosť Karola Ondreičku preukázať na neveľkej ploche veľkoleposť básnickej imaginácie.

Mgr. Antónia Paulinyová - POFIS
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Doc. Martin Činovský - autor výtvarného návrhu FDC
(zdroj www.pofis.sk)

Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)

Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)

Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek Slovenska. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 20. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223