Deň poštovej známky 2007 – Poľná pošta

Datum vydání: 1. 10. 2007


Slovenská pošta aj slovenskí filatelisti si ponechali tradičný deň vydania hradčianskych známok – 18. december – za Deň poštovej známky. V tento deň sa pravidelne v Bratislave slávnostne udeľujú ceny ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií za najlepšiu známku, najlepšiu rytinu a najlepší výtvarný návrh a predstavitelia ZSF udeľujú svoju cenu významnému filatelistovi za uplynulý rok. Tohoročná známka, venovaná Dňu poštovej známky vychádza 28. novembra a tematicky je zameraná na poľnú poštu. (Známku si možno pozrieť na www stránke pofis.sk).


Slávnostná inaugurácia vydania tejto známky sa uskutoční v Hrnčiarovciach neďaleko Trnavy. Prečo práve Hrnčiarovce? V prvom rade preto, že poštová stanica Hrnčiarovce patrí medzi najstaršie zastávky historického poštového kurzu na kráľovskej poštovej ceste z Viedne cez Bratislavu do Košíc, ktorá pokračovala a končila až v Sibiu v dnešnom Rumunsku. „Magna via“, ako sa táto cesta nazývala, bola dobudovaná v roku 1550 a bola jednou z najdlhších poštových a dopravných spojení cisárstva. Po druhé, neďaleko Hrnčiaroviec sa pred 300 rokmi odohrala jedna z mnohých bitiek šľachtických povstaní proti Habsburgovcom ktoré mali často za následok zmeny a úpravy poštových liniek.

Organizátori spolupracujú pri inaugurácii známky so Slovenskou poštou aj armádou. Preto bude počas slávnosti aktivované oficiálne pracovisko vojenskej poľnej pošty s historickými artefaktmi z Poštového múzea v Banskej Bystrici. Poštové zásielky budú prepravené z Hrnčiaroviec jazdcom na koni k pamätníku historickej bitky medzi cisárskym vojskom pod velením generála Heistera a rákocziovskými vzbúrencami. Pri pamätníku, ktorý sa nachádza pri ceste medzi Hrnčiarovcami a Trnavou, poštový uzáver prevezme pre tento účel zriadený poštový kurz.

Podujatie pripravuje Klub filatelistov Tirnavia v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a obcou Hrnčiarovce.

Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz