Další padělky amerických známek

2¢ Washington, 1894
31. března 1895 se objevil inzerát v Chicagu, kde novinová agentura z Ontária nabízela k prodeji dvou centové americké známky. Nabízené známky byly ve skutečnosti padělané. Pravé známky byly ryté, padělky byly provedeny litografií. Padělky jsou známé také u III. typu trojúhelníku.

Další padělky amerických známek

2 ¢ Washington a Franklin 1908 - 1922
Prodávající těchto padělků na eBay prohlásil, že byly "vytištěny ofsetovou litografií, provedenou ručně na desce s deseti známkami. Série Washington a Franklin se rozšířila v letech 1908-1922; v tomto období byly vyrobeny různé varianty známek. Některé známky je možné identifikovat podle odchylek rytých čar na určitých částech známky, například na hlavě, ve vlasech. Známka vlevo, byl jedním z prvních příkladů ofsetového tisku od Bureau of Engraving and Printing (BEP). Tento ofsetový tisk vyplýval z nedostatku vysoce kvalitní oceli a barytů. Ocel byla potřebná pro tiskové desky a baryty pro inkousty. Falešné známky Washington a Franklin 2 ¢ byly nalezeny v mnoha městech: St. Louis, 1916; Minneapolis, 1919; West Allenhurst, NJ, 1921; New York City, 1922-1923; Toledo, 1923.

Další padělky amerických známek

2 ¢ Washington od Bureau 1923
Některé padělky těchto známek měli perforaci 14, zatímco jiné padělky měli perforaci 12. Pravé známky měli perforaci 11 vydané v roce 1923 a perforaci 11 : 10 1/2 vydané v roce 1926. Padělky nebyly vyrobeny za použití stejných metod tisku. Typické pro tyto padělky je velké "S" ve WASHINGTON. Ačkoli tyto padělky mohou být nazývány "Bostonský", "New Jersey" nebo jinými jmény, víc než pravděpodobné je, že všechny byly vytištěny v oblasti New Yorku.

Další padělky amerických známek

3 ¢ Jefferson, Prezidentská série - 1938
3 ¢ Jefferson perforovaný 11 x 10½, byl poprvé vydán 16. června 1938. První třída dopisní sazba byla 3 ¢ od 6. července 1932 do 31. července 1958. 3 ¢ Jefferson známka prezidentských sérií známek, byla hlavní známou která měla tuto míru splnit i poté, co byla v roce 1954 vytištěna další série (Liberty Series). Poštovní padělky známky 3 ¢ Jeffersona byly "fotograficky reprodukovány a vytištěny z litografických desek". Padělky byly vytištěny v arších se 100 známkami, ale na rozdíl od skutečných známek neměly žádné desková čísla ani okrajové značky. Některé padělky byly údajně perforovány 12.

Další padělky amerických známek

4 ¢ Lincoln, série Liberty - 1956
Známka byla vydán v červenci 1956. Na podzim roku 1961 vyšetřovali poštovní inspektoři, v Pensylvánii a v New Yorku padělané 4 Lincolnské známky. Začátkem listopadu bylo všem poštmistrům v státě New York zasláno oznámení, které jim doporučuje, aby byli na pozoru před falešnými známkami Lincoln.
Padělky mohly být snadno identifikovány nedostatkem detailů v obrazu známky, například chybějící linie vlasů na hlavě a vousů na bradě. Padělaných známek bylo posláno do Baltimoru v ceně sedm miliónů dolarů v New Yorku se prodalo v prodejních automatech padělaných známek v ceně 500 000 dolarů. Distribuce padělaných známek mohla být narušená, když tři osoby byly zatčeny (a později shledány vinnými) v Pittsburghu.

Další padělky amerických známek

6 ¢ Eisenhower - 1970

Známka byla vydána 6. srpna 1970. Scott toto nazývá jako Pravidelné vydání; to zahrnuje v Prominentní americké sérii. Známka má perforování 11 x 10½. V americkém filatelistickém oddělení ze srpna 1971 americká filatelistická expertní služba uvedla, že falešná 6 ¢ Eisenhowers existovala. Srovnání pravých známek Eisenhowers a padělků zjistili tyto rozdíly: Padělky byly litografovány; papír byl bělejší; lep byla bělejší; perforace byla 10 ½; perforované otvory byly poněkud větší; barva byla tmavší a konstrukční linie byly méně zřetelné, zvláště vpravo a vlevo od Eisenhowerovy hlavy. v letech 1969-1971 bylo na východním pobřeží Spojených států několik zpráv o padělaných 6 ¢ Eisenhowers. Bylo zjištěno, že v roce 1973 byly v Chicagu používány padělky. Zpráva organizace Chicago Organized Crime Strike Force uvedla, že některé "osoby zapojené do tohoto vyšetřování byly identifikovány jako společníci organizovaného zločinu. Ačkoli padělatelé jsou někdy zadrženi a uvězněni, a někdy jsou známky zabaveny, používání poštovních padělků často pokračuje po mnoho let.

Další padělky amerických známek

10 ¢ Skřížené vlajky -1973
Známky byly vydán 8. prosince 1973. Asi o dva roky později byly v Chicagu objeveny padělky. Kontrola pošty nalezla 1 500 dopisů, které obsahovaly padělané vlajky, což vedlo k identifikaci jednoho hlavního dodavatele, šesti velkých prodejců a 275 individuálních uživatelů padělaných známek. Jednalo se o krátkou dobu když byly objeveny, ale více než milión padělaných poštovních známek, bylo zjištěno v prosinci 1979. Tento padělaný dvanácti blok má výšku známky kolísající od 22 mm až do 23,5 mm kvůli špatně zarovnaným vodorovným perforacím. Rozdíl ve velikosti známky zleva doprava je snadné zjistit z vyobrazení pravé a padělané známky.

Další padělky amerických známek

13¢ Zvon svobody - 1975
Známka byla vydán 31. října 1975. 13¢ Zvon svobody je známo že byl padělaný nejméně ve třech různých formách. Chyba, kterou provedli někteří padělatelé těchto známek, produkovala padělky v listovém formátu s perforacemi na všech čtyřech stranách. Známky byly vyrobeny jako brožované známky se třemi stranami perforovanými; známky byly vertikálně perforované. Tyto známky nebyly tištěny ve formátu archů, takže známky vylepšené na všech čtyřech stranách perforací jsou padělky. Na Rhode Island, v listopadu 1976, byl člověk, o kterém bylo známo, že má spojení s organizovaným zločinem nalezen mrtvý, byl zastřelen brokovnicí. U sebe měl padělané známky Zvon svobody ve výši 3 000 dolarů. Brzy poté našli inspektoři v zátoce plavat miliony známek, "někdo je nechtěl na trhu." (Falešné známky) Dříve v červnu 1976 se někteří padělatelé snažili vyrábět známky, které by mohly procházet jako svitky nebo brožury. Zatčení byla provedena v Ohiu kde bylo nalezeno 500 000 známek Zvon svobody.

Další padělky amerických známek


Zdroj informací a obrázků: http://stampsjoann.net/counterfeit/counterfeit-main.html

Autor: Viktor Braun | 17. 4. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223