Další novinky z příprav veletrhu Sběratel

Datum vydání: 26. 4. 2006


Slovenská pošta poprvé se samostatným stánkem

Letos poprvé se mezinárodního veletrhu Sběratel, který se koná v Praze od 15. do 17.září, zúčastní samostatným stánkem Slovenská pošta. Pro poštu pracují nejlepší slovenští výtvarníci, a tak není divu, že slovenské známky, FDC a další filatelistický materiál patří nejen mezi českými filatelisty k velmi vyhledávaným. Například z lońské produkce byla zvolena nejkrásnější slovenskou známkou známka z edice umění Večeře v Emauzích od Rembrandta van Rijna.

Vystavovatel z Argentiny

Podruhé si zopakuje pražský veletrh pan Juan N.Simona z Buenos Aires, který patří mezi nejznámější filatelistické obchodníky v Argentině. Poštovním známkám se věnuje přes třicet let. V Praze bude nabízet nejen argentinské známky včetně posledních vydání, ale i soudobé známky z celého světa, dopisy, obálky dopisnice a další materiál.

AIJP na veletrhu

Na letošním veletrhu bude věnována zvláštní pozornost Světovému svazu filatelistických novinářů a autorů (AIJP). V této organizaci je sdružena řada vynikajících novinářů, kteří se filatelií zabývají nejen z odborného hlediska, ale věnují se také její popularizaci na veřejnosti. Z České republiky je jejím členem například Miroslav Langhammer, který na sklonku minulého roku vydal ve vydavatelství Pofis výpravnou publikaci Filatelie je víc než známky určenou mladým a začínajícím filatelistům.

Do Prahy se chystá znovu H.D.Rauch

Mezi pravidelné vystavovatele na veletrhu patří rakouský aukční dům H.D.Rauch z Vídně. Rauch pořádá pravidelné aukce v oborech filatelie a numismatika. Sběratelé si však mohou řadu položek koupit i přes internet, ať už se jedná poštovní známky, mince, řády a vyznamenání či medaile. Na Sběrateli bude také opět vystavovat Obchod s mincemi Dukát z Brna, který rovněž mimo jiné organizuje aukce s numismatickým materiálem.

Propagační materiály k veletrhu

K letošnímu mezinárodnímu veletrhu Sběratel vydal pořadatel plakát o velikosti A2 (viz obrázek), prospekt v češtině a cizojazyčný prospekt (anglicky, německy, francouzsky, rusky a polsky). Máte-li o tento propagační materiál zájem, stačí napsat na emailovou adresu sberatel@ppa.cz

Hledáte ubytování?

Chystáte-li se do Prahy na veletrh Sběratel a hledáte ubytování, stačí kliknout na webové stránce na http://new.ppa.cz/?page=sber_ubytovani_en kde najdete nabídku partnerských hotelů.

Autor: Jindřich Jirásek

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz