COL VAPORE

K základní filatelistické literatuře klasického známkového období Rakouska – konkrétně poštovní historie, patří bezesporu dílo Ing. Erwina Müllera „Handbuch der Entwertungen von Österreich und Lombardei-Venetien auf den Freimarken-Ausgaben 1850, 1858–59, 1860–61, 1863 und 1863–64“ (Příručka razítek Rakouska a Lombardsko-Benátska na známkových vydáních 1850, 1858–59, 1860–61, 1863 a 1863–64). Příručka vyšla kamenotiskem ve Vídni v létech 1925/1927. V roce 1930 pak vyšla ještě příručka, věnovaná rakouskému a uherskému vydání 1867.

Díky panu architektu Edgaru Vysloužilovi, známému bratislavskému filatelistovi a svazovému znalci, který byl plně oddán filatelii, její popularitě a rozvoji, jsem měl před mnoha léty možnost držet v rukou originál této příručky. Bylo to v té době pro mě něco jako držet posvátnou Bibli. Půjčil mi jí dokonce domů, díky mému zájmu o lodní pošty na Jadranu. Fotoaparátem Exakta jsem si, s jeho svolením, udělal mikrofilm některých kapitol. Pochopitelně, nejvíc mě v té době zaujala část věnovaná razítkům námořní pošty s textem „col vapore“ (parníkem).

Pro úplnost uvádím, že přepracované dvoujazyčné (německo/anglické) vydání této příručky pak vyšlo ve Vídni v roce 1961 a reprint ve Štýrském Hradci v roce 1981.

COL VAPORE


Autor: Jaroslav Tomandl | 15. 3. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223