Co o něm víme?

Neúnavný nálezce Zdeněk Štohanzl před krátkou dobou předložil zajímavou celistvost z období Protektorátu – obr. Na vyobrazené celistvosti je zajímavostí více: předně perfin, který by se mohl popsat buď jako VW/W nebo také WV/W. A dále použité známky – použití příplatkových známek není zcela běžné.

Dopis byl poslán doporučeně ze Světlé nad Sázavou, což je patrné podle po-měrně velmi dobrých otisků razítka, dne 19. XII. 1942 a podací R – nálepky pro-tektorátního vzoru v černé barvě. Adresován byl do Vlkanče, malé obce u Golčova Jeníkova, jméno adresáta bylo ale znečitelněno.

Kdo mohl ve Světlé nad Sázavou používat perfin s uvedenými iniciálami? Proč tak výrazný perfin po dlouhou dobu unikal pozornosti ? Jde skutečně o perfin podle všech měřítek nebo je to jen šikovně provedené „mache“? Podle kombinace známek by se dalo usuzovat na filatelistický vliv při odesílání. Byla použita celá série příplatkových známek k narozeninám A.H. 1942. Použil by nefilatelista podobnou kombinaci známek? – asi těžko. Jak je vidět, otazníků je mnoho, uspokojivá odpověď – žádná. Pokud je redakci známo, tak podobný perfin nikdo dosud neohlásil. Toto je první zmínka. Podle sdělení Z. Štohanzla kromě celistvosti vyobrazené na titulní stránce existuje ještě několik kusů tohoto perfinu na známkách. Prozatím o něm víme jen to, že byl – podle vyobrazené celistvosti – použit ve Světlé nad Sázavou. A to je v současnosti všechno.

Co o něm víme?


Žádáme tedy všechny naše čtenáře, kteří se s tímto perfinem již setkali, aby své poznatky o něm sdělili kterémukoliv členovi redakční rady.

Převzaté z časopisu PERFINY

Autor: Redakce | 12. 4. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223