Čo majú spoločné tieto známky?

V krúžku mladých filatelistov sa deti zaujímajú predovšetkým o námety zobrazené na známkach – zvieratá, doprava, kvety a pod. Vyšším stupňom je ich usporiadanie v zásobníkoch podľa známkových krajín alebo výber do pripravovaných budúcich exponátov, alebo podľa témy zadanej filatelistickej olympiády v danom roku. Do odbornej prípravy budúcich filatelistov patrí učiť sa na predkladaných poštových známkach hľadať niektoré prvky, ktoré sú určujúce pre označenie pojmu poštová známka. Tak napr. hovoria, že známky majú zúbky (perforáciu), označenie štátu - krajiny, nominálnu hodnotu a iné prvky. Iba súbor týchto pojmov určí poštovú známku a odlíši ju od rôznych iných vecí, ktorých niektoré prvky sú podobné. Môžu to byť napríklad kolkové známky, rôzne reklamné nálepky s perforáciou alebo aj poštové nálepky, či zálepky obálok. Tak sa učia metóde dedukcie alebo induktívnej metóde, a to bez toho, aby sme to vôbec v krúžku spomínali. Takýto (možno trošku komplikovaný úvod) ma napadol pri vydanej trojici slovenských známok Film Jánošík (91) z roku 1996, František Dibarbora (626) r. 2016 a Karol Zachar (658) z roku 2018. Odpovede na otázku z úvodu môžu by ť rozličné: sú to slovenské výplatné známky, zobrazujú osobnosti, konkrétne filmových a divadelných hercov atď. Ďalšie odpovede sa môžu viazať na nominálne hodnoty, jedna známka – s Jánošíkom zobrazuje filmového režiséra Paľa Bielika, bola vydaná v hárčekovej úprave. Málokto však uvedie to, že táto trojica hercov sa stretla v jednom filme, a to v prvom slovenskom, ktorý bol zameraný na SNP – Vlčie diery. Nedávno v auguste ho uviedla SRTV s poznámkou, že bol nakrútený pred rokom 1948, a tak film uvádza ešte neskreslený, ideovo nepoznačený pohľad následným obdobím na jednu z významných udalostí slovenských dejín. Na známke s dvojicou filmových políčok Jánošíka je zobrazený Paľo Bielik, scenárista filmu, ktorý si vo Vlčích dierach zahral rolu partizána Diča, Karol L. Zachar bol hluchonemý drotár a partizánska spojka s vysielačkou a František Dibarbora (na ktorého však filmoví diváci skôr spomínajú ako na komediálneho herca) bol vo filme nemecký veliteľ protipartizánskeho oddielu Hermann Thiele. Z toho vidno, ako sa rôzne poštové známky dajú filatelistami využiť viacerými spôsobmi okrem prvotného poštového poslania a zberateľskej funkcie v námetovom exponáte.

Čo majú spoločné tieto známky?

Čo majú spoločné tieto známky?


Autor: Ján Mička | 26. 9. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223