Co jsou perfiny a jak se dají sbírat III.

V předchozích částech jsme se seznámili s perfiny - co jsou, dále s perfiny z území Československa a nyní bychom si měli také ukázat, na jakém filatelistickém materiálu se dají najít.

Co jsou perfiny a jak se dají sbírat III.


Na známkách se nacházejí v největší míře. O tom, jak takový perfin může vypadat si lze udělat představu z obrázku. Největší množství perfinů je na jednotlivých známkách, smytých z dopisů nebo dopisnic (korespondečních lístků). Občas se najdou i větší celky – dvojpásky, trojpásky i vícepásky, zpravidla vodorovné, ale i svislé. Pokud se takový větší celek najde, neměl by se dělit na jednotlivé známky. Svědčí to o použití perfinu v rámci vícenásobné frankatury, která bývá velmi hledaná, rozhodně více než perfin na jednotlivé známce.

Na celistvostech – pokud je na takové celistvosti uvedena firma a adresa uživatele, říkáme takové celistvosti identifikační celistvost (IC). Ty jsou hodně hledané a mnohdy velmi dekorativní.

Co jsou perfiny a jak se dají sbírat III.


Na celinách, zejména na dopisnicích. Je zajímavé, že v daleko největší míře se nacházejí perfiny z našeho území na dopisnicích z období Rakousko-Uherska, například perfin JR s hezkým razítkem UNTER POLAUN (=Dolní Polubný), který používala firma Josef Riedel, sklárna a výroba osvětlovacích těles.

Co jsou perfiny a jak se dají sbírat III.


Další materiály, kde lze perfiny nalézt: na ústřižcích balíkových průvodek, někdy se zachovala i celá průvodka, jako v níže uvedené ukázce z r. 1915: balík do turecké Konstantinopole vypravila firma M. Joss & Lowenstein, továrna na prádlo z Prahy a perfin je na 25 h známce.

Co jsou perfiny a jak se dají sbírat III.


Jak je z ukázek vidět, perfiny mohou svým příznivcům přinášet mnoho silných filatelistických zážitků. Rozhodně kouzlo nacházení a objevování nových poznatků a nových souvislostí dosud nepopsaných, vytažených z hlubin všedních dnů, které se udály před mnoha desítkami let. Perfiny jsou autentické filatelistické materiály, dokládající použití známek k jejich původnímu účelu – být poukázkou na poštovní službu – a neurčené pouze pro filatelisty, jak je tomu mnohdy v současnosti.

Autor: Vladislav Beneš | 27. 6. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223