Co je filatelie?

Zdánlivě jednoduchá otázka, ale když se nad obsahem zamyslíme, co vyjde z našich úvah? Zkusme se tedy na filatelii podívat z různých úhlů a postihnout, jak lze na filatelii pohlížet.

Kdysi, v době dnes už vzdálené téměř o jednu generaci, se hlásalo, že filatelie je svět poznání a míru. Starší si na toto heslo jistě dobře vzpomenou, bývalo motem řady výstav, zejména těch nejvyšších - světových. I když se někomu může zdát zprofanované, alespoň jedna polovina hesla platila a platí stále. Dnes přináší světová produkce známek a ostatních filatelistických materiálů takovou nepřebernou škálu námětů, že bychom obtížně hledali obor lidské činnosti, který by na nějakém filatelistickém materiálu nebyl zobrazen. A ten, kdo na známky a další filatelistické materiály pohlíží vnímavým okem, mi dá jistě za pravdu, že kontakt se známkovými náměty každého obohacuje a rozšiřuje jeho vědomosti. To ostatně není žádný převratný objev, to je známo již dlouhá desetiletí. Vzpomeňme každý sám, kolikrát pohotově zareagoval na spoustu otázek při sledování například různých televizních kvízů. A proč? Díky své zálibě, díky tomu, že se zajímal o obsah svých oblíbených známek. Dospěl tak k mnoha vědomostem z historie, ze zeměpisu, třeba ke znalosti významných osobností - dalo by se pokračovat skoro do nekonečna. Takže - filatelie člověka obohacuje duševně a rozšiřuje nenásilnou a zábavnou formou jeho obzory i konkrétní znalosti víc, než studium encyklopedií.

Zkusme jiný úhel pohledu. Všichni čtenáři měsíčníku Filatelie znají titulní stránku časopisu: Filatelie ... koníček i investice. Tím se dostaneme na jiné pole. Všechno má svoji hodnotu, která je zpravidla vyjádřena cenou. A bez přehánění lze konstatovat, že pro většinu filatelistů je jejich záliba skutečně koníčkem, ale na druhé straně existuje skupina, která opravdu hledá investiční příležitost. Tato malá skupina na filatelii, respektive vybrané položky, pohlíží jako na jeden z možných způsobů uložení a hodnocení svých finančních prostředků. Pak jen zvažují, zda investovat do realit, starožitností, akcií nebo třeba do známek. Pro tyto "filatelisty" jsou pak známky, případně dopisy, dobře a výhodně uloženým kapitálem. Jak si vzpomeneme podle řady příkladů, zvlášť klasických známek, v čase se taková investice dokáže zhodnotit mnohonásobně. Není to pochopitelně v řádu týdnů nebo měsíců, ale let a ještě spíše desetiletí. I když - různé světoznámé rarity mohou přinést zisk už třeba po několika letech. Mohlo by se zdát, že tento úhel pohledu platí spíše pro svět, než pro skromné poměry v české kotlině, ale nebude zřejmě příliš vzdálená doba, kdy i čeští investoři začnou vyhledávat tento způsob zhodnocení svého kapitálu.

V předchozím odstavci jsme se zamysleli nad známkami a dalším filatelistickým materiálem jako možným způsobem zhodnocení kapitálu. S tím velmi těsně souvisí a je přímo bytostně spjat i další úhel pohledu - filatelistické materiály jako zboží, řečeno suchým úředním jazykem: předmět koupě a prodeje. A poskytují obživu další skupině, která se kolem filatelie točí - obchodníkům. A vlastně nejen jim - s filatelií souvisí i další pomůcky, které někdo vyrábí - od lup, albových listů, pinzet, zásobníků až po složitější pomůcky - UV-lampy, mikroskopy a některé další, které využijí třeba jen znalci při ověřování pravosti známek a dalších materiálů. Tedy - filatelie může být způsob obživy pro obchodníky a výrobce filatelistických pomůcek. I když - pouhá výroba filatelistických pomůcek by zřejmě nepostačovala k trvalejšímu přežití výrobce, který by měl ve svém sortimentu jen tuto skupinu výrobků. Pravděpodobnější je, že filatelistické pomůcky výše uvedené tvoří jen doplněk jiného sortimentu.

Pro drtivou většinu filatelistů je ale filatelie opravdu koníček. Každý má radost z přírůstků do sbírky, každý se rád probírá svou sbírkou, svými poklady. A pro mnohé je filatelie zdrojem potěšení a pro další zase inspirací pro krásné snění - o krajinách, které voní dálkami, o exotických rostlinách a spoustě živočichů, kteří plují pod vodou, prohánějí se po souši nebo se míhají povětřím - jak už bylo řečeno, námětů ze světové známkové produkce jsou tucty. Ryby, plazi, divoká zvířata, vyhynulá zvířata, ptáci, motýli, brouci, mravenci - to všechno a ještě mnohem víc. Každý si může vybrat. A filatelisté skutečně čerpají z této nevyčerpatelné studnice plnými hrstmi. I tohle je filatelie - zdroj zábavy a potěšení.

Části filatelistů zase nestačí jen známky shromažďovat, těšit se s nimi a snít. Jdou dál a hlouběji a zajímají se o způsob výroby známek a všechno, co s tím souvisí - použitý papír, použitý lep, způsob reprodukce a tiskovou techniku, o možné odchylky vzniklé při tisku (dané způsobem tisku - jednodušší tiskové techniky jsou na výskyt vad a jejich retuší bohatší než moderní a složitější techniky používané nyní). Mnoho filatelistů sbírá specializovaně, to znamená, že se zajímají o vše, co bylo řečeno výše. Někteří se zaměří třeba jen na určitý úsek známkové tvorby nebo jen na jednu zajímavou emisi a rozpracovávají ji studijním způsobem. Také to je filatelie a dala by se možná nazvat filatelistická věda. Bez filatelistů - specialistů filatelistů - badatelů by dnes neexistovala řada důležitých poznatků, které mnohdy významně ovlivňují i cenu. Také by bez nich neexistovala řada filatelistických studií, ať už vyšly časopisecky nebo knižně.

Také můžeme připomenout další aspekt. Je celá řada lidí různě postižených nebo upoutaných na vozíky. Pro ně může být filatelie rozptýlením a způsobem, jak zapomenout na své postižení. I to je nezanedbatelná role - filatelie jako utěšitelka. V těchto případech není sice jedinou možností, celá řada tělesně postižených se, jak víme, věnuje aktivně sportu, jiní třeba malují, pletou a podobně, filatelie ale může být pro mnohé přijatelnější než třeba sport.

Z uvedeného pak můžeme učinit závěr: odpověď na otázku "Co je filatelie", je obsáhlejší než pouhé konstatování, že je to sbírání známek a dalších filatelistických materiálů. Filatelie je všechno, co bylo řečeno: svět poznání, také investice, rovněž způsob obživy, určitě zdroj zábavy a potěšení, ale také utěšitelka, ale také věda. A především - je naší zálibou, pro kterou jsme ochotni obětovat i čas i peníze. Čas, který jiní tráví třeba při televizi, peníze, které jiní mohou míjet jinak - vysedáváním po lokálech, za potěšení pochybné hodnoty nebo třeba v hracích automatech.


Autor: Vladislav Beneš | 3. 2. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář