Čo je čo vo filatelii VII. - oddeĺovanie známok

 • spôsoby oddeľovania známok - strihaním, zúbkovaním, priesekom, priepichom, výsekom.
 • strihanie - spôsob oddeľovania známok strihaním.


 • Čo je čo vo filatelii VII. - oddeĺovanie známok


 • zúbkovanie - spôsob oddeľovania zúbkovacím zariadením. Druhy zúbkovania - riadkové, hrebeňové, rámcové. Kombináciou týchto základných druhov môže vzniknúť zúbkovanie zmiešané a združené.


 • Čo je čo vo filatelii VII. - oddeĺovanie známok


 • riadkové zúbkovanie - zúbkovanie sa vykonáva tak, že každý riadok a stĺpec sa vykoná samostatne. Zvislé a vodorovné otvory sa križujú náhodne, preto v rohoch známok vznikajú nepravidelné zoskupenia otvorov.
 • hrebeňové zúbkovanie - zúbkovanie, pri ktorom je zúbkovací stroj usporiadaný tak, že jedným úderom urobí perforačné otvory v jednej rade z troch strán. Zúbkovanie môže byť vykonané rôznymi smermi - zhora, z prava, z ľava (ležmý hrebeň).
 • rámcové zúbkovanie - zúbkovanie, pri ktorom sa vyrobia všetky perforačné otvory na celom archu jedným úderom.
 • zmiešané zúbkovanie - zúbkovanie pri ktorom nie je rozmer na všetkých štyroch stranách rovnaký.
 • združené zúbkovanie - pri známke použité hrebeňové spolu s riadkovým zúbkovaním.
 • priesek - vytvorený prerušovaným preseknutím papiera pomocou krátkych nožíkov. Podľa formy rozlišujeme priesek vodorovne čiarkovitý, strieškovitý, pílovitý, vlnkovitý, oblúčkovitý.


 • Čo je čo vo filatelii VII. - oddeĺovanie známok


 • priepich - druh perforácie vytvorený tenkými ihlami.
 • výsek - spôsob oddeľovania vysekávaním jednotlivých známok pri výrobe. Výseky napodobňujú zúbkovanie.
 • zvitková úprava - oddeľovanie je riešené kombináciou strihania a zúbkovania. Obvykle sú 2 strany zúbkované a 2 strihané.


 • Autor: Július Fedáš | 26. 10. 2003

  Komentáře

  Nejsou žádné komentáře

  Přidat komentář

  Související články


  © 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
  ISSN 1214-4223