Čo je čo vo filatelii IX. - aerofilatelia

Letecká známka - poštová známka úradne vydaná predovšetkým k vyplateniu poštových zásielok určených k leteckej preprave alebo k úhrade leteckého príplatku.

Váš komentář