Čo je čo vo filatelii IX. - aerofilatelia

 • letecká známka - poštová známka úradne vydaná predovšetkým k vyplateniu poštových zásielok určených k leteckej preprave alebo k úhrade leteckého príplatku.
 • letecká pošta - druh prepravy poštových zásielok rôznymi prostriedkami vzdušnej dopravy.
 • prvý let - skutočne prvý let medzi dvoma letiskami.
 • letecká poštová nálepka - nálepka vydaná poštou a určujúca, že zásielka má byť prepravená výhradne letecky.
 • letecká celina - súhrnný názov pre celinu, ktorá sa používa v leteckej poštovej preprave. Letecké celiny môžu byť: dopisnica, zálepka, obálka, aerogram, pigeongram s vytlačenou poštovou známkou.
 • letecký korešpondenčný lístok - korešpondenčný lístok s vytlačenou poštovou známkou, určený výhradne k leteckej preprave.
 • letecká zálepka - zálepka s vytlačenou poštovou známkou, určená výhradne k leteckej preprave.
 • letecká obálka - obálka z ľahkého papiera s vytlačenou poštovou známkou, určená výhradne k leteckej preprave.
 • aerogram - poštou vydaná tlačovina z ľahkého papiera s vytlačenou poštovou známkou. Jeho zložením vznikne list, ktorý je dopravovaný výhradne letecky.


 • Čo je čo vo filatelii IX. - aerofilatelia


 • pigeongram - obyčajne správa na ľahkom papieri prepravená poštovým holubom s natlačenou známkou.
 • balónová pošta - preprava zásielok pomocou balónu.


 • Autor: Július Fedáš | 9. 11. 2003

  Komentáře

  Nejsou žádné komentáře

  Přidat komentář

  Související články