Čo je čo vo filatelii III. - doskové odchylky

Dosková odchýlka - odchýlka, ktorá vznikla zásahom rytca, úpravára, retušéra alebo moletára do obrazu známky pred tlačou známky, v priebehu prípravy tlače alebo behom vlastnej tlače. Doskovou odchýlkou je typ, podtyp, retuš a pod.

Váš komentář