Nabídka našeho eshopu

Hawidky - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawidky - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

 • Cena: 195 Kč

Čo je čo vo filatelii III. - doskové odchylky

 • dosková odchýlka - odchýlka, ktorá vznikla zásahom rytca, úpravára, retušéra alebo moletára do obrazu známky pred tlačou známky, v priebehu prípravy tlače alebo behom vlastnej tlače. Doskovou odchýlkou je typ, podtyp, retuš a pod.
 • typ - podstatné a pravidelne sa opakujúce vzniknuté rozdiely v kresbe známky rovnakého druhu a hodnoty. Typ môže vzniknúť opravou alebo úpravou, môže byť charakteristický pre celý list známok, alebo sa môže vyskytovať ojedinele. Typ môže vzniknúť - pri ručnom rozkresľovaní alebo rytí dosky, pri chybnej práci úpravára, pri oprave chybnej kresby pred tlačou.
 • podtyp - skupina známok rovnakého typu odlišujúca sa od iných známok tohoto typu ďalšími charakteristickými značkami.
 • spojené typy - minimálne dve spolu súvisiace známky rovnakej hodnoty ale s iným typom.
 • retuš - oprava nedokonale vyrobenej, poškodenej alebo veľmi opotrebovanej dosky novým prerytím závady. Retuše rozoznávame primárne, sekundárne. Z hľadiska techniky retuše poznáme pozitívne (doplnenie známky) a negatívne (odstránenie vady z dosky).
 • primárna retuš - retuš zahŕňajúca všetky úpravy pred tlačou bez ohľadu na to, kedy boli vykonané. Ak vznikne pri primárnej retuši zmena kresby známky vytvorí sa typ.
 • sekundárna retuš - retuš vykonaná v priebehu tlače. O vykonaní tejto retuše musí byť známkový doklad to je známka s chybou a s odstránenou chybou.
 • chybotlač - vzniká pri tlači známky chybou výrobcu a týka sa ktorejkoľvek výrobnej zložky alebo materiálu. Ak vznikne chybotlač mala by byť zadržaná kontrolou. Chybotlače rozlišujem a.) chybná tlač známky - ak je nesprávne vytlačená časť známky, b.) farebná chybotlač - ak je v celom liste jedná známka inej hodnoty, alebo ak je známka vytlačená ne nesprávnom papieri inej farby, c.) chybná pretlač - ak je vykonaná pretlač na známke inej hodnoty ako bolo ustanovené alebo ak je v inej farbe, d.) chybná tlač na papieri s priesvitkou, ktorý pre túto známku nebol určený, e.) chybné zúbkovanie, f.) chybná tlač na papieri s odchylným lepom.


 • Autor: Július Fedáš | 9. 9. 2003

  Komentáře

  Nejsou žádné komentáře

  Přidat komentář


  Nabídka našeho eshopu

  Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

  Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč
  LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč

  Související články