Čo je čo vo filatelii II. - techniky tlače

 • tlač z výšky - tlač, pri ktorom sú tlačené miesta reliéfne vyvýšené nad miesta netlačené. Najznámejšou technikou je kníhtlač, autotypia, drevoryt.
 • kníhtlač - farbu nanášajú na papier vyvýšené miesta dosky, na rubovej strane býva obvykle patrný vytlačený obrys okraja známky.
 • autotypia - fotoreprodukčný spôsob tlače z výšky, ktorým sa poltónový obraz predlohy rozloží autotypickou sieťkou na body rôznej veľkosti a hustoty, potom sa fotochemickým spôsobom vytvorí štočok z ktorého vznikne obraz.
 • drevoryt - do plochy priečneho rezu drevenej dosky sa kresba vyrýva rydlami, po otlačení je vyrytá kresba biela, ostatné plochy sa tlačia tmavo.
 • tlač s plochy - tlač, pri ktorom sú tlačené aj netlačené miesta v jednej rovine. Techniky sú kameňotlač, fototypia, ofset.
 • kameňotlač (litografia) - ako tlačová forma sa používa litografický kameň. na jeho povrch sa nanáša kresba mastnou litografickou kriedou a potom sa celá plocha kameňa navlhčí vodou, povrch kameňa je bez reliéfu, tlačová farba nanášaná valcom po celej ploche sa zachytáva len na miestach mastnej kresby (na mokrej ploche nepriľne). Kameňotlač dáva neostré obrazy s často prerušovanými čiarami v matných mäkkých farbách.
 • ofset - technický zdokonalená kameňotlač. Tlačová forma je vyrobená z tenkého kovu na ktorom sú tlačené aj netlačené prvky v tej istej rovine bez reliéfu. Mastné a preparované prvky príjmajú pri navaľovaní farbu a odpudzujú vodu, netlačené prvky príjmajú vodu a odpudzujú farbu. Farba sa najprv z tejto tlačovej formy prenáša najprv na gumený valec a z neho na papier.
 • tlač z hĺbky - tlač pri ktorej tlačia prehĺbené miesta dosky (valca) do ktorých bola umiestnená farba, prebytočná farba sa odstraňuje skôr ako sa doska dotkne papiera, ktorý si pod silným tlakom farbu z dosky nasaje. Najčastejšie techniky sú meditlač, oceľotlač, hĺbkotlač.
 • meditlač - rovnaký princíp ako oceľotlač. Rytina je prevedená v medenej doske a predáva tlačou na papier farbu z prehĺbených miest.
 • oceľotlač - predloha obrazu je prevedená do sústavy čiar a bodov a rytcom vyrytá do oceľovej doštičky a potom rozmnožená moletovaním, galvanoplasticky a pod. Používa sa oceľotlač z plochých dosák alebo rotačná oceľotlač.
 • hĺbkotlač - prehĺbené miesta boli vytvorené chemickou cestou a predstavujú súhrn bodov o väčšej alebo menšej hĺbke čím sa dosahuje prechod od svetlejších k tmavším miestam. Pri hĺbkotlači sa javia farebné miesta pod silným zväčšením ako zložené z malých štvorčekov ohraničených bielymi čiarami.
 • reliéfová tlač - je zvláštny druh tlače, pri ktorej kresba obrazu známky na jednej doske reliéfne vystupuje a na druhej protidoske je obraz vyhĺbený podľa prvej dosky.


 • Autor: Július Fedáš | 5. 9. 2003

  Komentáře

  Nejsou žádné komentáře

  Přidat komentář

  Související články