Filatelie - články - Co je co | 9. 11. 2003
Čo je čo vo filatelii IX. - aerofilatelia

Letecká známka - poštová známka úradne vydaná predovšetkým k vyplateniu poštových zásielok určených k leteckej preprave alebo k úhrade leteckého príplatku.Filatelie - články - Co je co | 1. 11. 2003
Čo je čo vo filatelii VIII. - pečiatky

Denná poštová pečiatka - pečiatka pošty, ktorá zásielku prijala od odosielateľa a obvykle znehodnotila poštové známky a zásielku vypravila k preprave.Filatelie - články - Co je co | 26. 10. 2003
Čo je čo vo filatelii VII. - oddeĺovanie známok

Spôsoby oddeľovania známok - strihaním, zúbkovaním, priesekom, priepichom, výsekom.Filatelie - články - Co je co | 19. 10. 2003
Čo je čo vo filatelii VI. - tlačiarenské pojmy

Štočok - reliéfna doštička, ktorá sa používa v technike tlače z výšky, zhotovuje sa chemickým, alebo elektrochemickým leptaním, mechanickým rytím alebo razbou do dreva.Filatelie - články - Co je co | 9. 10. 2003
Čo je čo vo filatelii V. - lep

Lep - hmota nanesená na papier, ktorá slúži k pevnému spojeniu známky so zásielkou.Filatelie - články - Co je co | 21. 9. 2003
Sběratel 1998: Co je maximafilie

Maximafilie je filatelistickou oblastí, která se zabývá sbíráním poštovních známek, které jsou nalepeny na obrazovou přední část pohlednic.Filatelie - články - Co je co | 13. 9. 2003
Čo je čo vo filatelii IV. - papier

Papier - materiál, na ktorom sú tlačené známky. Papier rozdeľujeme podľa druhu, povrchu, hrúbky a farby.Filatelie - články - Co je co | 9. 9. 2003
Čo je čo vo filatelii III. - doskové odchylky

Dosková odchýlka - odchýlka, ktorá vznikla zásahom rytca, úpravára, retušéra alebo moletára do obrazu známky pred tlačou známky, v priebehu prípravy tlače alebo behom vlastnej tlače. Doskovou odchýlkou je typ, podtyp, retuš a pod.Novější články Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223