Zpravodaj 3/2004: Aktuality

Datum vydání: 29. 12. 2004


Do dnešních aktualit přispěl hojně opět pan Strupl z Plas, také pan Hanousek z Plané u M. L. a pan Dohnal ze Kdyně. Děkuji za příspěvky, ty nejzajímavější zveřejňuji pro ostatní dnes, další budou otištěné v následujícím Zpravodaji.

Všechny tři ukázky mají jedno společné. Projevuje se na nich vada stíracího zařízení pro OTr barvu. Typické čáry a šmouhy v obrazu známky jsou způsobeny nadbytkem barvy - špatně setřené stírací textílií. Jiřina ZP 1, z 10. 6. 03 č. PA 06768. Maceška ZP 100 PA 1 z 13. 12. 02. Slaný ZP 100 PA 2 č. 75412 z 29. 8. 94.O rozhlednách jsme již publikovali různé informace. Pan Strupl postřehl zajímavou věc, která pracovníky tiskárny dosti pozlobila, jak mi prozradil sám autor návrhu, RNDr. Absolon. Netiskl se háček nad písmenem "T" slova KLEŤ, dokonce někde vypadávalo celé písmeno Ť. Pan Strupl zachytil tento nedotisk háčku pravděpodobně na ZP 44 ze dne 7. 4. 03. Prohlédněte tedy vaše známky a potvrďte. Já na svých ZP z 27. 3. 03 mám tisk v pořádku.U známky č. 150 zachytil pan Strupl nedotisk (deformaci) háčku u písmene "Č" ČESKÁ. Známka je ze ZP 56 PA 1 č. 94322 ze dne 6. 5. 97. Dále zaslanými známkami potvrzuje specialistům u zn. č. 13 data: 3. 1. 95 světlá barva a MPO, 4. 1. 95 tmavší barva a VPO.Na další zn. č. 168 zaznamenal nedotisk OTr barvy v oblasti levého ucha prezidenta V. Havla na ZP 7 – 10 PA 1 č. 67895 ze dne 16. 2. 98.U stejného námětu, ale s nominálem 5,40 Kč ještě zůstaneme. Pan Hanousek si všiml, že u této známky č. 248 se vyskytuje stejný jev, jako u základního tisku výplatní známky panna, a to ocelotiskové kontury hlubotiskového nápisu Česká republika. Díky mírnému posunu obou použitých barev je tato kontura viditelná. Zvětším obrázek dostatečně pro zviditelnění. Nejzřetelnější kontury jsou vidět pod písmeny Č, e a s. O důvodu takovýchto kontur bylo publikováno ve FilateliiU pana Hanouska zůstanu ještě při dalších nálezech. Na zn. č. 228 znamení zvěrokruhu – střelec zaznamenal nejen posun hnědé HT barvy vlevo, jak je patrné z dalších obrázků, ale u ZP 93 neidentifikovaného PA 1 také hnědé skvrny v oblasti hodnotového údaje a hrotu šípu. Zaznamenal také posun HT barev u letošní tradice české zn. tvorby, tentokráte dolů, nejen vlevo, jak jsme již informovali.

Na dalším obrázku vlevo jsou vidět skvrny hnědé hlubotiskové barvy. Takovýchto nahodilých VV je při pozorném prohlížení PA známek vidět nespočet, záleží na každém z nás, co z nich zařadit do sbírek.

Kdo dokumentuje technologii výroby známek technikou rotačního ocelotisku kombinovaného s hlubotiskem, má určitě ve sbírce známky se vzájemným posunem barev, nejtypičtějším průvodním jevem této tiskové techniky. I když se tiskař snaží při každém rozjezdu rotačky soutisk správně nastavit (pomocí značek – trojúhelníčků umístěných v dolním okraji první poloviny TF), občas se takovýto posun na známkách nalezne. Skoro v každém zpravodaji o nějakém informujeme.Pěkný nedotisk OTr barvy zachytil pan Strupl na známce č. 217 z emise EUROPA 1999. Jedná se o PL "D". Kromě této zajímavosti je PL chybně oříznut na levé straně. Na jedné ze známek tohoto PL ještě nalezl tmavou skvrnu nad písmenem "A" REPUBLIKA. Nepodařilo se mi určit původ skvrny, pravděpodobně se jedná o tmavší HT barvu. Mohu vyloučit vadu papíru.Další nedotisk OTr barvy zachytil pan Strupl na známce č. 323 krtek. Tenké linky se občas nevyplní barvou zcela, a tak se můžeme setkat s nečitelným textem u autorů. Ukázka je ze ZP 5 PA 1 ze dne 12. 4. 02U emise Dětem ještě zůstanu, tentokráte našel pan Strupl kroužek mezi písmeny "PU" názvu REPUBLIKA u zn. č. 358 Mach a Šebestová. Jak mohl kroužek vzniknout? Toje jen domněnka. Kroužek mohlo ztvárnit drobné smítko na trase od OTr válce k perforačnímu zařízení nebo dokonce až cestou do zásobníku, odkud se rozřezané PA přenášejí do sušící skříně. V dolní části vnitřního obloučku písmeně "U" vidíte místo s nadměrným množstvím barvy. Odtud směřuje linie kroužku podle "P" zpět k "U". Toto nadměrné množství barvy logicky schne pomaleji a může být tedy zdrojem takovýchto kreací.Pro dnešek poslední příspěvek zaslal pan Dohnal ze Kdyně. U nových známek Postavy z oper Janáčka zaznamenal opět jev související buďto se stíracím zařízením nebo s manipulací s PA, kde ještě nebyla OTr barva zcela zaschlá. Dobře jsou vidět černé šrafy nejen v obleku L. Janáčka na známce vlevo, ale i výraznější v šatech postavy velvo dole na známce vpravo. Nález pochází ze ZP 9 a 10 PA 2 (č. PA ani datum tisku pan Dohnal nezaslal).Další AKTUALITY od našich dopisovatelů zveřejníme v příštím zpravodaji. Všem děkuji za jejich "úlovky" a těším se na další příspěvky.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz