Zpravodaj 1/2004: Zajímavosti na známkách

Datum vydání: 18. 8. 2004


V dnešní listárně jsem se zmínil o dopise pana Karla Fischera z Kanady. V něm uvádí: "V novém speciálním katalogu 'Československo 1945 – 2000, POFIS 2004' je uvedeno dost nesrovnalostí. Na straně 8 u Košického vydání je v části 'Data vydání' uvedeno – v českých zemích vyšly až 25. 9. 1945. Tato informace asi není správná, protože mám mnoho dokladů (obálek), kde známky byly použity před tímto datem." A přiložil mi xerox obálky, který přetiskujeme jako doklad toho, že byl z Prahy odeslán doporučený dopis z košickou známkou již 30. 6. (7.) 1945.
Zvětšenina razítka dokládá, že správné datum je 30. VI. (VII.) 45 - 14, ostatní razítka tak zřetelná nejsou a navíc má autor celistvost špatně popsanou. "20. 7. 45"

V dopise pokračuje: "Na straně 9 vlevo dole je u nevydaného aršíku A360/362N uveden cenový záznam 30.000,-! Neměla by se tato "směšná" cena opravit nebo označit -.-, když víme, že v roce 2001 byl na aukci Klim aršík prodán za 250.000,- Kč? Kdo to vysvětlí?"

Poslední připomínka se týká A 2747B: "Na straně 217 u aršíku 60 let FIP nezoubkovaný, neuvádí katalog výskyt aršíků, které mají nad znám-kou a kupony vytištěné rozměřovací křížky. Myslím si, že by v publikaci nadepsané jako 'specializovaná příručka' měly takovéto informace být! Prosím o vysvětlení." I k tomuto poslal pan Fischer důkaz.

A2747 s rozměřovacími křížky

A2747 bez rozměřovacích křížků


Otázky pana Fischera předáme vydavateli katalogu, aby mu na ně od-pověděl buďto přímo osobním dopisem, nebo nepřímo prostřednictvím našeho Zpravodaje. Kdybych měl na otázky reagovat sám, musel bych panu Fischerovi doporučit, aby si nejprve nechal dopis prohlédnout a ověřit autentičnost razítek. Pouhý nekvalitní xerox není vhodný pro posuzování. Jsem osobně přesvědčen, že dopis i razítka jsou v pořádku a dovedu si představit, že odesilatel mohl známku 386 zakoupit na Slovensku, odvézt a použít později v Čechách. Pak by se mělo jednat o neznalost poštovního úředníka, který takto ofrankovanou obálku přijal a odeslal jako doporučenou do zahraničí. Je na zvážení, zda vydavatelé katalogů budou upozorňovat na to, že se mohou vyskytovat frankatury s datem přede dnem vydání, nebo uveřejňovat takovéto informace až tehdy, budou-li mít prokazatelný materiál k dispozici.

Na směšně nízkou částku A360/362N upozorňoval již ve svém článku Jiří Sedlák, otištěném ve Zpravodaji 4/03 str. 26. Je ale docela možné, že firma Pofis má tento aršík na pultě za uváděných 30.000,- Kč nebo by jej za tyto peníze chtěla vykoupit? Uvidíme, jak odpoví.

K poslednímu názoru na zveřejňování informací chci uvést, že doposud nebyly odborně a podrobně prozkoumány všechny známky tištěné ocelotiskem z plochy. Tato nesmírně náročná a zodpovědná práce je v této době teprve v počátku. Kolektiv specialistů z naší Společnosti se této problematice usilovně věnuje a má prozatím zdokumentované období do roku 1960. Určitě dojde řada i na období další, buďte trpěliví. Kolektiv autorů zmiňovaného katalogu zřejmě vycházel jen ze studie pánů Hankovce a Hildebranta, kteří se zaměřili na rysky ve tváři hraběte Paara a rysky v náustku trubky. Tito autoři neměli k dispozici tiskové formy, proto bude nové studium zaručeně potřebné. To že existovala TF se 2 AP a to že byly upraveny desky pro některé barvy, přesně zdo-umentuje až podrobné studium. Jisté je, že existují aršíky s rozmě-řovacími křížky a bez křížků. Sám mám ve sbírce neperforovaný a částečně perforovaný aršík bez křížků, perforovaný s křížky. Zjistit poměr aršíků s křížky a bez nich bude asi složitější, vzhledem ke třem variantám provedení. Nechci ale předbíhat výsledkům bádání. Souhlasím ale, že by "specializovaná příručka" měla takovéto informace obsahovat, nebo by se neměla jmenovat "specializovaná". Každý čtenář si příště rozmyslí, jakou publikaci si koupí.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz