Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila v Brně 24. 4. 2010

Datum vydání: 4. 5. 2010


Při příležitosti sběratelské burzy v Brně na Výstavišti proběhla tradiční jarní schůzka členů sekce Geophila – sběratelů známkových zemí.
Sešlo se nás kolem 30 filatelistů na již tradiční adrese v Kotlářské ulici v Brně. Toto setkání navázalo na zimní setkání v listopadu 2009, které bylo slavnostní vzhledem k 20. výročí založení našeho občanského sdružení Geophila.
Jednání zahájil předseda sdružení Jiří Marek, který přivítal všechny přítomné a znovu připomněl úspěšnost organizace, která aktivně funguje nyní již přes 20 let. V době sníženého zájmu o filatelii zvláště u mladé generace je Geophila rozhodně jedna z nejaktivnějších sekcí SČF. Znovu se vrátil k otázce již aktualizovaných filatelistických atlasů jednotlivých světadílů a organizací. Řeč byla též o tom, aby se sběratelé vyvarovali zbytečných filatelistických podvrhů a nesmyslů, které nabízí jak obchodníci na burzách, tak i aukční firmy na Internetu. Snad nejvíce těchto podvrhů pochází z území bývalého SSSR po jeho rozpadu.


Přednáší vedoucí sekce Jiří Marek

Dalším z témat byla nabídková služba Geophily, kde se probíraly podmínky přijetí materiálů do aukcí. Tuto práci má několik let na starosti náš kolega Vladimír Tichý ve spolupráci s Karlem Bičovským, který vede internetovou nabídku ZZ.
Bylo zde několik připomínek, například ohledně vyvolávacích cen některých známek a právo odmítnout přijetí pochybných materiálů do aukce.
Ohledně internetové aukce měl krátký diskusní příspěvek Karel Bičovský, též několik faktických poznámek k organizační činnosti.
Snad nejdůležitější návrh padl na změnu termínu tzv. podzimního setkání sběratelů ZZ. Vzhledem k tomu, že jarní setkání probíhá v Brně, podzimní zase v Praze, aby se mohlo setkat co nejvíce členů z opačných konců republiky, hlavně Slovenských členů. V listopadu nebo prosinci, kdy probíhají tato setkání v Praze již bývá nepříznivé počasí a krátký den, proto padl návrh přesunout tento termín na září při příležitosti prodejní burzy Sběratel Praha. Tento návrh byl přijatý jednomyslně a řekl bych, že s nadšením. Zástupci Slovenské sekce J. Balogh a P. Valdner se zmínili o schůzce slovenských sběratelů ZZ v Bratislavě a na toto setkání pozvali i členy sekce Geophila.

Po dalším příspěvku Mirka Prokopa se navázalo na pokračující diskusi na téma „Jak já to sbírám“. Tato diskuse byla zahájená již na podzimním setkání v listopadu 2009, ovšem vzhledem k velmi nabitému programu a z důvodů časové tísně nestačili všichni přihlášení do diskuse přednést svůj příspěvek. Jen pro připomenutí napíši, že v Praze měli velmi působivé příspěvky pánové Dragon, Šťotka, Bičovský a Prokop. V Brně diskusní příspěvek na toto téma měl Jaromír Petřík. Pro svoji sbírku ZZ nemá žádné albové listy, známky ukládá do klasických zásobníků s patřičným popisem vzácnějších ZZ. Připomněl několik kritérií podle kterých sběratelé sbírají ZZ. Jako jednoznačná „bible“ je pro sběratele FAZZ od Hlinky a Muchy, který celkem vyšel ve třech vydáních. Na tehdejší dobu vynikající dílo, z dnešního hlediska s řadou nedostatků. Aktualizaci provedli jednak P. Valdner svým aktualizovaným seznamem, ale hlavně J. Marek se svými atlasy jednotlivých světadílů. J. Markovi se podařilo odstranit nedostatky ve FAZZ od Hlinky a Muchy, aktualizovat jej a doplnit. Hlavně musím ocenit perfektně popsaný politický vývoj jednotlivých ZZ včetně velkého množství obrazové dokumentace.

Samozřejmě sběratelé ZZ se někdy neshodnou co je a co není ZZ, takže nejrozumnější stanovisko v tomto případě je, ať si každý sbírá co chce a upraví si svoje kritéria výběru ZZ. Tohle se týká hlavně podrobnějšího politického vývoje ZZ a vydání pro městské pošty.
Další příspěvek J. Petříka se týkal městských pošt ve známkové zemi Kábul (současný Afghánistán). Jako specialista na Afghánistán zde poukázal na chybu ve FAZZ od Hlinky a Muchy, protože tehdejší království Kábul mělo na známkách napsaný název „Kábul“ a bylo územně jiné než pozdější státní útvar Afghánistán. Tyto městské pošty zpracoval J. Petřík do zvláštní brožury na cca 35 stránkách. Vzhledem k tomu, že je zde zpracovaných několik nikde nepublikovaných objevů, navrhl autor jejich vydání sekci Geophila jako svojí odborné příručky. Tato záležitost se ještě bude řešit ve spolupráci s vedením Geophily a kolegou Krylem, který má možnost vytisknutí této příručky. Po příspěvku J. Petříka vystoupil Milan Schovánek, který se zabývá současnými soukromými vydáními městských pošt v Německu. Měl připravenou ukázku svojí práce, kterou nechal kolovat. Pokud se mu podaří toto dílo dokončit, půjde o významnou práci a příručku pro sběratele městských pošt. Protože mezi členy Geophily je nemálo členů, kteří kromě ZZ sbírají i městské pošty. Na městské pošty jako ZZ nepanuje jednoznačný názor, zde bych jen za sebe napsal o stanovení vlastních kritérií každého sběratele.

Po těchto příspěvcích začala volná diskuze mezi jednotlivými členy spojená s výměnou a prodejem svých materiálů. A opět bylo co k vidění. Např. velké množství Kolumbijských lokálů, které před rokem 1989 byly nedostupné. Jako již běžné ZZ zde byly vidět např. Witu, Kionga, Mafia, Ruanda, Urundi – dříve též téměř nedostupné ZZ.
Co říci závěrem?
Osobně mám největší radost z toho, kolik je mezi námi skutečně zapálených lidí pro svoji věc, kde není nic formálního a též si velmi cením přátelské atmosféry mezi členy sekce Geophila.


Záběr do sálu na členy schůzky sekce Geophila v Brně 2010


Autor: Jaromír Petřík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz