Pohlednice – první den prodeje

Datum vydání: 14. 1. 2009


My filatelisté důvěrně známe naše FDC – obálky prvního dne vydání poštovní známky. Součástí takového produktu poštovních správ je poštovní známka, které se to týká a poštovní razítko prvního dne vydání. Obálky bývají graficky dotvořeny a vzniká tak jeden celek – kterému pak říkáme FDC. Poštovní razítko prvního dne vydání však lze najít i na CM (cartes maximum) tzv. maximkartách – pohlednicích opatřených na obrazové straně známkou shodného námětu – a orazítkovaných takovým razítkem. Jedná se buď o CM oficiálně vydané poštovní správou nebo též z iniciativy sběratelů či obchodníků, pokud mají k dispozici vhodnou pohlednici, právě vydávanou známku a dostupné poštovní razítko (víc o tom pojednává filatelistický obor maximafilie).

Minule jsem ve svých krabicích s nezařazeným filatelistickým materiálem něco hledal a narazil jsem na přiloženou pohlednici z Britských ostrovů se zajímavou kombinací námětu pohlednice a razítka. Nejedná se o CM, ale stojí za povšimnutí. Příležitostní razítko nese jednak informaci o 150.výročí poštovního úřadu ve Swindonu, připomínku poštovních vlaků Jihozápadní dráhy a ve spodní části obdélníkového razítka to hlavní, na co chci upozornit, konstatování „Pohlednice - První den prodeje 26.11.1979“. Považuji to za zajímavý projev spřízněnosti filatelie a filokartie.
Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz