Koupím literaturu - nejlépe kompletní ročníky

Datum vydání: 20. 5. 2011


Koupím literaturu - nejlépe kompletní ročníky. Především Český filatelista 1896-1918,1923-1937. Tribuna filatelistů 1920-1929, 1934-1935. Filatelistická revue 1929-35, Filatelista 1946-51, Slovenský filatelista 1939-1945, Filatelie 1966 a 1990-97. Dále Zoubkování čs. poštovních známek - Karásek ..atd.
Kontakt: e-mail: infofila@infofila.cz

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz