Ještě jednou k prvním vánočním známkám II.

Datum vydání: 2. 1. 2015


Děkuji panu Tomandlovi, že v posledním svém příspěvku o vánočních známkách uvedl na mou žádost vyobrazení známky Kanady z roku 1898, kterou považuji za první vánoční známku světa (Obr.1).


Obr. 1

Na samotné známce je na mapě dole uvedeno "XMAS 1898".(Tedy Christmas). Zda se jedná o první vánoční známku světa, se můžete dočíst ve výpravné knize "Známky a kouzlo filatelie" - Světová encyklopedie od autora James Mackaye, vydané v roce 2007 u nás Fortunou Libri Praga (Obr.2).


Obr. 2

Na straně 89, kde se pojednává o známkách Kanady, je napsáno, cituji:

"Zavedení jednopencového poštovného v impériu v roce 1898 dalo vzniknout první vánoční známce na světě (12)(zvýraznil Ing. Lukeš) s mapou světa s červeně označenými územími britské říše." Konec citátu.

Použil jsem tyto známky na titulním listu svého exponátu "Projděte se dějinami - Britská koloniální říše", který jsem vystavil na Celostátní výstavě poštovních známek Dobříš 2010. (Obr. 3) Věřím, že kdyby konstatování na titulním listu, že se jedná o první vánoční známku světa, nebylo pravdivé, byl bych na tuto skutečnost upozorněn asi porotou výstavy. Nestalo se tak.


Obr. 3

Katalog Michel uvádí datum vydání známky 7.12.1898 ve čtyřech různých provedeních: zoubkované - Mi 74a,b,c, nezoubkovaný pár - 74cU.

Autor: Ing. Emanuel Lukeš
e.lukes@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz