Čo je čo vo filatelii V. - lep

Datum vydání: 9. 10. 2003


  • lep - hmota nanesená na papier, ktorá slúži k pevnému spojeniu známky so zásielkou.
  • rozlíšenie lepu - podľa spôsobu nanášania - ručný, strojový, podľa zafarbenia - biely, nažĺtly, žltý, hnedý, podľa lesku - lesklý, matný, podľa povrchu - pruhovaný, mriežkovaný, hladký, zrnitý, s bublinami, s monogramom, rastrovaný.
  • pruhovanie na lepe - pruhovanie vzniká pri tlači Stickneyovou rotačkou pri narovnávaní papierového pásu, ktorý sa vlní pri prudkom sušení po nanesení lepu.


  • Autor: Július Fedáš
    fedas@inmail.sk

    Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz