Komentáře ke článku


Reklama na celistvostech

Klasickou generální sbírku vybuduje časem snad každý filatelista, což ho většinou postaví před otázku co dál? Většina filatelistů po zralé úvaze přejde k poštovní historii.
Možnosti využití reklamních celistvostí 309
Vložen: 30. 05. 2003 - 08:08:23
 
Odpovědět
Pro toho, kdo se nadchne krásou těchto reklamních celistvostí, a nemá v úmyslu jít se svým snažením na výstavu, je to pěkná příležitost vytvořit si - třeba jen miniaturní - sbírku z určitého města nebo městečka. Pomocí těchto reklamních celistvostí může nádherně dokumentovat, kdo všechno v daném místě působil - hotely, restaurace, knihkupci, řemeslníci, malé nebo větší firmy s nejrůznějšími obory podnikání. Navíc lze třeba ukázat, jak se taková reklamní celistvost vyvíjela v čase nebo na různých dokladech poštovního provozu. Jinak mohla vypadat taková reklama na dopisnici a jinak na dopise. Zde by mohlo být zajímavé ukázat třeba obálky různých formátů (standardní, podlouhlý - bez okénka nebo s okénkem), prostě fantazii sběratelů se meze nekladou. A i když možná na "velkou" výstavu to nebude, mohlo by to zaujmout právě zrovna obyvatele toho daného místa a třeba by se našel další zájemce o filatelii. I to by byl jeden z možných způsobů propagace filatelie. Filatelie, která má co říci ke konkrétnému místu a jeho obyvatelům, přitom krásná a finančně nenáročná - ve srovnání třeba s obdobím ČSR I - přetisku PČ 1919.
Vladislav Beneš


Ještě jednou k využití v exponátech 680
Vložen: 03. 04. 2005 - 13:45:07
 
Odpovědět
Vyobrazené celistvosti jsou jistě velmi zajímavé. Je však třeba upozornit na to, že reklamy na těchto obálkách jsou soukromou záležitostí daného obchodníka a jsou tedy nepoštovní. Z tohoto hlediska je třeba považovat je za nefilatelistický prvek (na filatelistickém materiálu) obdobně jako jakkoliv uváděné adresy odesilatele či příjemce. Z tohoto důvodu je nelze využít v tematickém exponátu, ale pouze v exponátech volné třídy.
Miloslav Rotport


Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223