Čínské kosmické pohlednice s natištěnou známkou

Jistě není třeba připomínat, že s výrobky asijské velmoci se setkáváme doslova na každém kroku. Následující ukázky chtějí prezentovat to, že s čínskou produkcí je třeba počítat také v našich „kosmických“ sbírkách.

Čínská pošta uvádí na trh pohlednice s natištěnou známkou. Neadresní část přináší nejrozmanitějšími náměty, kosmické nevyjímaje. Tato část je (někdy) pojata jako reklamní plocha, ve vztahu k našemu námětu bývají zadavateli nejčastěji telekomunikační společnosti, ale i další různé firmy (lze-li vyčíst firmu je uvedena za lomítkem v popisu). Na adresní straně pohlednice je natištěna známka, nejčastěji s hodnotou 40 nebo 60 fenů. Není-li uvedeno jinak, mají dopisnice rozměr 182 x 100 mm.

Domnívám se, že například motiv s vyobrazením schématu družice - stanice družicového příjmu - mobilní telefon jsou hezkou ukázkou aplikované kosmonautiky.

Následující ukázky jsou pouhým výběrem „kosmických“ vydání a není cílem předkládat zde kompletní vydání například po ročnících.

Čínské kosmické pohlednice s natištěnou známkou

Čínské kosmické pohlednice s natištěnou známkou

Čínské kosmické pohlednice s natištěnou známkou

Čínské kosmické pohlednice s natištěnou známkou

Čínské kosmické pohlednice s natištěnou známkou


Autor: Petr Fencl | 31. 3. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223