Chráněná fauna a flóra Krkonoš

Chráněná fauna a flóra Krkonoš


Datum vydání: 22. 6. 2005
Nominále: a) 12 Kč, b) 14 Kč, c) 15 Kč, d) 22 Kč
Rozměr aršíku: 115 x 170 mm
Aršík: soutisk 4 známek + 4 kuponů
Rozměr obrazu známky: a-b) 40 x 23 mm, c-d) 40 x 50 mm
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Rytina: Martin Srb
Způsob tisku známky: ocelotisk z plochých desek v černé barvě kombinovaný vícebarevným ofsetem
Námět známky: Aršík zobrazuje neobyčejnou rozmanitost a bohatost krkonošské přírody s naší nejvyšší horou Sněžkou (1602 m n. m.) a zároveň nejvzácnější (a nejohroženější) oblast parku. Krkonoše byly v r. 1963 vyhlášeny naším prvním národním parkem. Jsou považovány za jedinečný evropský mezičlánek přechodu od středohor k vysokohorám a představují přírodně nejbohatší území České republiky.
Příroda na svazích Krkonoš je uspořádána do čtyř vegetačních výškových stupňů: submontánního (mezi 400-800 m n. m.), montánního (800-1200 m n. m.), subalpinského (1200-1450 m n. m.) a alpinského (1450-1602 m n. m.). Vyskytuje se zde více než 1250 druhů kvetoucích rostlin, což je téměř polovina původní flóry České republiky a přes 320 druhů obratlovců, převážně ptáků. Pozoruhodně bohatý je podíl glaciálních reliktů (rostlinné a živočišné druhy z dob posledního zalednění) a převážně rostlinných endemitů (druhy vyvinuté a vyskytující se pouze na jediném místě světa). Je to unikátní mozaika ekosystémů alpinských vrcholů, trávníků a rašelinišť náhorních plošin a závětrných svahů ledovcových karů. Představuje tak ojedinělou kombinaci severských, středoevropských a alpinských organismů a jejich společenstev. V roce 1992 získal Krkonošský národní park statut biosférické rezervace UNESCO.
Námět známek: a) Violka žlutá sudetská (Viola lutea sudetica)
Kopyšník tmavý (Hedysarum hedysaroides)
b) Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Bledule jarní (Leucojum vernum)
c) Rejsek horský (Sorex alpinus)
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Prvosenka nejmenší (Primula minima)
d) Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica)
Šídlo horské (Aeschna coerulea)
Hořepník tolitový (Pneumonanthe asclepiadea)
Námět kuponů: 1) Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum)
2) Linduška horská (Anthus spinoletta)
Jeřáb krkonošský (Sorbus sudetica)
Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
3) Huňatec žlutopásý (Torula quadrifaria)
Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
Ostružiník moruška (Rubus chamaemorus)
4) Zvonek český (Campanula bohemica)
Kýhanka sivolistá (Andromeda polyfolia)
Čolek horský (Triturus alpestris)
Katalogové číslo: A 0439-0442


Autor: Redakce | 4. 7. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář