Český filatelista 2/1896 - Cestou k filatelii I.

Drobné kapitoly. Napsal J. Lešetický

I. Úvod

Podávaje sběratelům známek - a hlavně začátečníkům tyto kapitoly, prohlašuji předem, že nepíši nic nového, a nemohou býti řádky tyto považovány za nic jiného nežli za souhrn toho, co musí každý začátečník sám pracně shledati, nežli nabude jakýs takýs pojem o úkolu skutečného filatelisty. Poněvadž pak vím sám ze zkušenosti vlastní, jak těžké jsou první kroky do filatelie bez dobrého rádce, poněvadž vím, jak častých škod doznává začátečník, je-li odkázán nevědomosti své a prohnanosti jiných, poněvadž vím, kolik mraků přeletí přes růžové nebe snah mladého filatelisty: proto chci mu ušetřiti práci, chci zahnati co nejvíce těch mraků, aby počátky, které jsou vždy těžké, staly se mu co možná nejlehčími. Jsou tedy kapitoly tyto jen sbírkou zkušeností mých a cizích a jak je doporučuji naší mládeži, tak doporučuji je i neméně vřele i těm, kteří jich nepotřebují - aby věděli, kde jsem čeho opomenul, a kde by oni mohli zkušenostmi svými prospěti.

Jsou pak tyto kapitoly dále ukázkami samostatného spisku, „Úvodu do filatelie“, jímž hodlám časem „citelnou mezeru“ (jak se obyčejně říká) v naší filatelistické literatuře vyplniti. Kapitoly mé budou stručné. Každou z nich bylo by možno v samostatný článek upraviti, ale daleko nechci zase ulehčiti práci našim začátečníkům, aby se nestali pohodlnými ve vlastním bádání a přemýšlení.

Přesvědčím-li se, že naši začátečníci slovům mým porozuměli, bude mi to dostatečnou odměnou, a důkazem, že „dobré dílo vykonal jsem“.

II. Co jest filatelie?

Sběratelství známek obdrželo řecký titul „f i l a t e l i e“ (f i l o s) = milý a a t e l é s = porta prostý, též cla prostý nebo t é l o s = clo, porto, známka). Řekněme tedy „přítel známek“. Jiní slyšeli by raději „telofilie“, jiný vůbec slovo toto i ono zavrhují a překládají je např. Němci, kteří neradi trpí cizích slov, domnívajíce se, že je jazyk jejich je nejschopnější ke tvoření názvů, což ovšem v tomto případě není pravdou, neboť slovo „Briefmarkensammler“ jest slovo slušně dlouhé. Nám se slovo filatelie dosti líbí a užíváme někdy vedle něho významů: sběratelství známek, známkařství, markářství.

Filatelie tedy zabývá se sbíráním známek vůbec a některých zvláště. Vůbec známek tedy i kolků, vignet, neboť i to jsou známky, ale v našem užším smyslu pouze známek poštovních a sice přísně vzato, pouze poštovních, tedy ani ne telegrafních, ačkoli telegrafy více méně všude splývají s poštami, ani ne známek poštovních spořitelen, telefonů atd.

(Pokračování.)

Autor: Jaroslav Lešetický | 19. 11. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223