České personalizované známky

Česká pošty vydala u příležitosti česko-německé výstavy poštovních známek OSTROPA 2003 první emisi personalizovaných známek.

Za jejich námět byla vybrána báseň nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seifferta “Růže nad Prahou”. Každá známka má kupón, který lze využít pro soukromé přítisky (obrázek, firemní logo, gratulace atd.). Tato emise byla vydána v listech obsahujících 9 známek a 12 kupónů. Každý list obsahuje pořadové číslo zakázky.

Emise byla vydána ve dvou stádiích. První část vyšla dne 26.3. 2003 a na kupónech nesla text ”Kupon pro Vás” informující veřejnost o této nově připravované službě .

České personalizované známky


Ukázka známky se sloganem upozorňujícím na možnost personalizace známek

Druhé stádium začalo dne 24.4. 2003 v den otevření fil. výstavy OSTROPA. V ten den se objevily první soukromé přítisky na kupónech a pošta začala přijímat objednávky od sběratelů a veřejnosti.

České personalizované známky


Ukázka personalizované známky (autora článku a stránek Czech Philately On-line)

Tyto soukromé přítisky mohou být objednány v jakémkoliv množství. A kupóny lze umístit fotografie, loga či jiné obrázky, které však nesmí budit pohoršení . Poštovní správa si samozřejmě vyhradila právo navržený motiv odmítnout .

Velmi populární je využití známek pro dárkové účely případně firmami či různými spolky jako propagační předměty.

A víte, že předchůdcem personalizovaných známek byly podlepky již v 19. století?

Autor: Lubor Kunc | 4. 11. 2003

Komentáře

Další Informace

RE: Další Informace

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223