České dějiny a známky - prezentace u nás a v USA. (část 1)

Jednou z funkcí známek je propagace a oslava dějin státu, který známky vydává. Chtěl jsem si ověřit na našich známkách, zda ilustrují a dokumentují naše dějinné události a osoby, které nám vládly nebo měly na průběh dějin rozhodující vliv. Kromě toho jsem na našich známkách chtěl vysledovat vývoj hlavního města – Prahy. To vše jsem dělal na jaře 2002, jako studijní přípravu na mé stěžejní „dílo“, historii objevení Ameriky Kolumbem, její následnou kolonizaci a posléze i osvobození od kolonizátorů, s názvem „Od Kolumba k Americké nezávislosti“.

Rozčlenění studijního materiálu („exponátu“), který vznikl s názvem „České dějiny a známky“, vychází z formy a textů  publikace pro přijímací zkoušky na vysoké školy „České dějiny – Stručný přehled“, vydané Kartografií Praha, a.s., v roce 1998 a později i v roce 2011. Pro příklad uvedu názvy několika listů: Velká Morava, Husitství, Jagellonské soustátí, Samostatné Československo a tak to pokračuje až do dnešních dnů. Určitou specifikou těchto dějin je uvedení ve větším rozsahu známkové tvorby našich tří význačných autorů a rytců známek – Alfonse Muchy, Maxe Švabinského a Jiřího Švengsbíra.

V současné době je materiál dopracován do formy fotoknihy (obr. 1), která mi slouží na besedách, ke zvýšení zájmu především naší mladší generace o filatelii a naší historii. Exponát může být v tištěné podobě nebo na CD využit i ve školách při zpestření výuky Dějepisu a Občanské výchovy. Příklady několika listů velikosti A4 jsou uvedeny na Obr. 2, 3 a 4.

České dějiny a známky - prezentace u nás a v USA. (část 1)
Obr. 1

České dějiny a známky - prezentace u nás a v USA. (část 1)
Obr. 2

České dějiny a známky - prezentace u nás a v USA. (část 1)
Obr. 3

České dějiny a známky - prezentace u nás a v USA. (část 1)
Obr. 4

Tuto svou fotoknihu a její originální listy jsem ukázal 19.4.2012 tajemníkovi SČF panu Malečkovi při jeho návštěvě našeho Klubu filatelistů Plzeň. Pan Maleček o své návštěvě v Plzni napsal ve Filatelii 6/2012 článek, kde mimo jiné napsal : „Pro mne překvapující byla ukázka z dějin našich národů od Ing. Emanuela Lukeše. Perfektně využité poštovní známky Československa, Slovenské republiky i Slovenského štátu a protektorátu Čechy a Morava, filatelistický i nefilatelistický materiál plus úžasné texty se zdůrazněním významných historických událostí.“ – Konec citace.

Bylo mi přislíbeno, že bude informováno o této práci vedení SČF. Zatím se k realizaci tisku brožury nikdo neozval a tak mi nezbude asi jiná možnost, než ji vydat v nákladu asi 5000 výtisků svým vlastním nákladem, aby se dostala minimálně do všech filatelistických klubů a mladým filatelistům. Autorská práva mám potvrzena od dílčích autorů textů a ilustrací.

V příštím pokračování napíši o spolupráci v popularizaci „České historie a známek“ s filatelisty v USA, jmenovitě s American Philatelic Society (APS), jejíž jsem asociovaným členem.

Autor: Ing. Emanuel Lukeš | 16. 6. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223