Česká známka, hezká známka aneb co člověk to jiný názor

Datum vydání: 20. 4. 2009


Se zájmem jsem si přečetl poslední číslo časopisu Filatelie 4/2009 a především příspěvek Česka snámka, chéská snámka ...? od Františka Beneše. Rozhodně se v tomto článku nebudu pokoušet o polemiku názorů, ale o obecný pohled na několik vyslovených názorů. Na toto téma se určitě objeví mnoho dalších příspěvků v časopisu Merkur-Revue od pana vedoucího redaktora a proto jenom krátce.

Československé známky z let 1945-1992 jsou velmi poznamenané dobou. Za nepovedené považuji především známky s komunistickou tématikou. Koho by například zaujaly tyto známky?Na druhou stranu, i přes to má Československo velký počet vynikajících známek a to díky šikovným rytcům a výtvarníkům. Stačí jmenovat jen malý výčet těch nejlepších a nejproslulejších - Housa, Herčík, Mráček, Schmidt, Ondráček, Švengsbír, Svolinský a ukázat několik ukázek například z emise Umění, Lidové kroje, Pražský hrad ..atd.
Rozhodně je správným názorem, že každému se líbí něco jiného. Někomu například může přijít nedávno vydaná známka s logem výstavy PRAGA 2008 jako parodie na nepovedený kupón ke klasické známce. Jinému se může zamlouvat. Jako například autorovi uvedeného článku.Co člověk to jiný názor a vkus, ale každopádně se můžeme shodnout na tom, že vztah k našim známkám je nutné vytvářet a naše poštovní známky spíše obhajovat, i když se najdou nějaký ty nepovedený. Je ale pravdou, že nějaký výstřel do tmy by to určitě chtělo a vydání „pouťové známky“ pro mladé lidi by naší filatelii mohlo prospět. Jako vydavatel Infofily a Mladého sběratele například zaznamenávám ohlas na námětové známky například slavných hokejistů, fotbalistů. Tyto známky by se mohly velmi lehce rozšířit mezi mládež a sběratelství posílit a dobře propagovat.

Není důležité jestli známky budou vytištěné ofsetem nebo je mistrně provede nějaký náš rytec. V možnosti je i varianta obojího, která se v poslední době docela dobře prosazuje. Myslím si, že našim poštovním známkám by něco takového mohlo prospět, ale je potřeba zachovat umírněnost a klasickou tvorbu, kterou si jako jedny z mála v Evropě snažíme udržet. Nemyslím si, že trhu prospějou pouťové známky dlouhodobě. Trh bude dříve nebo později přesycen (vlastně drahými obrázky) a je možné, že čísla ukážou, že návrat ke klasickým známkám bude pro vydavatele opět nejvýhodnější. Je i možné, že správná varianta je od každého něco. Dokážu si představit například jednu maximálně dvě volné série ročně například hokejistů, fotbalistů nebo s jiným oblíbeným námětem. Na druhou stranu si nedokážu představit, kdyby se naše známková tvorba podobala té rakouské, která začíná bohužel opravdu zavánět pouťovými obrázky. Kdo má v této složité otázce pravdu, vyřeší pouze čas. Já osobně mohu říci, že za naše poštovní známky se rozhodně nestydím a mohu hrdě prohlásit „Česká známka, hezká známka“.

Ostatně chápu i názor autora článku Františka Beneše na pestrobarevné známky oblíbených námětů. Vždyť jeho obchodní úspěchy začaly právě u populárních postaviček Walta Disneyho někdy po revoluci, jak sám někde vzpomíná. I takové známky můžou filatelii pomoci a prospět. Určitě se toho nemusíme bát.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz