Česká námětová společnost se představuje

Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky. Sídlem je Praha 5, Holečkova 10, PSČ 150 00.

Hlavním cílem ČNS SČF je péče o rozvoj námětové filatelie v České republice. V rámci plnění tohoto cíle pečuje o zvyšování odborné úrovně všech svých členů i dalších zájemců o námětovou filatelii zejména vydáváním zpravodaje TemaFórum a dalších tiskovin, podporou publikační činnosti, podporou vytváření a rozvoje tematických exponátů, účastí na pořádání soutěžních a propagačních výstav, péčí o výchovu svazových jurymanů v oblasti námětové filatelie.

Dalším cílem je vytváření podmínek pro sdružování zájemců o námětovou filatelii podle oblastí jejich zájmu. Za tím účelem napomáhá vytváření sekcí.

Významnou oblastí je i spolupráce s dalšími orgány, jejichž činnost se námětové filatelie dotýká. Na mezinárodní úrovni jde zejména o Komisi námětové filatelie FIP a FEPA, ale také o obdobné orgány jednotlivých zahraničních filatelistických svazů. Na úrovni národní jde zejména o komisi jurymanů SČF a komisi mládeže SČF. Při rozvoji námětové filatelie spolupracuje ČNS rovněž s jednotlivými kluby filatelistů (KF).

Na 1. valné hromadě ČNS, která se konala 23. března 2002 v Praze bylo zvoleno vedení ČNS, které pracuje v následujícím složení:

předseda: Doc. Ing. Miloslav Rotport, Csc.
místopředseda: Ing. Walter Müller (řídí též sekci nezařazených)
tajemník: Jiří Horák (přebírá též od Ing. Brendla informace z námětové komise FIP)
hospodář: Ing. David Schiller
člen výboru: Ivan Vápenka (kontakty se sekcemi)
člen výboru: Václav Stašek
člen výboru: Jiří Špulák
revizor: Ing. Jaroslav Rubišar

Máte-li zájem věnovat se některému námětu důkladněji, můžete se stát členem některé z odborných sekcí České námětové společnosti. Jako členové můžete ve většině případů odebírat i zpravodaj této sekce a dozvědět se tak mnoho zajímavého o Vašem námětu. V současné době působí v ČNS tyto sekce:

Bohemika - Ing. Antonín Černý, Rubešova 1176, 393 01 Pelhřimov
Doprava - Ing. Jaroslav Rubišar, Hlušovice 62, 783 13 Bohuňovice
Esperanto - Vladislav Hasala, A. Dvořáka 1, 696 62 Strážnice
Fauna-flóra - Zdeněk Moravec, Vrážská 331, 252 28 Černošice
Hudba - PhDr. Vojtech Čelko, Štěpánkova 6/a, 150 00 Praha 5-Košíře
Kosmos - Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 15
Olympsport - Ing. Jaroslav Petrásek, Zborovská 1026, 282 23 Český Brod
Polární filatelie - Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Požární ochrana - Miloš Hezký, Manětínská 136, 331 01 Plasy
Skauting - Ivan Vápenka, Na Zámyšli 8, 150 00 Praha 5.
Výtvarné umění - prof. Miloslav Anger, Minská 13, 101 00 Praha 10

Pokud jste mezi uvedenými sekcemi nenašli ten svůj námět, znamená to, že je třeba, abyste s naší pomocí nalezli další příznivce a pomohli tak založit další sekci, v níž byste mohli svůj zájem realizovat.

Ve zpravodaji ČNS TemaFórum lze nalézt zajímavé články, které zájemcům poradí, jak námětově sbírat, na co se při námětovém sbírání zaměřit a čeho se naopak vyvarovat. TemaFórum vychází nepravidelně 4x ročně. Zájemci o jeho odběr se mohou přihlásit přímo u jeho redaktora pana Ing. Davida Schillera, Muglinovská 29, 702 00 Ostrava 1, e-mail dschiller@novahut.cz, případně se podívat na jeho internetovou verzi na adrese http://sweb.cz/temaforum.

Všem filatelistům, kteří se podrobněji zajímají o náměty na filatelistických materiálech České republiky, můžeme doporučit publikaci Filatelistické motivy České republiky, která je vydávána vždy pro každý rok. Publikace obsahuje vysvětlující texty ke všemu filatelistickému materiálu naší republiky. Zahrnuje nejen známky, ale také obálky prvního dne, dopisnice, příležitostná razítka, otisky výplatních strojů, strojová razítka. V současné době jsou k dispozici všechny ročníky od roku 1993 až do roku 2001. Ročník 2002 je připravován k vydání počátkem listopadu letošního roku. Zájemcům můžeme nabídnout i některé ročníky, které obsahují známky bývalého Československa. Jde o ročníky 1982-1986 a 1990-1992. Máte-li o tuto publikaci zájem, obraťte se na vedoucího redaktora těchto publikací pana Ing. Waltera Müllera, Živičná 8, 702 00 Moravská Ostrava, e-mail walterm@volny.cz.

Na fotografii z roku 1999 jsou:
Stojící zleva: Ing. Schiller, p. Stašek, Ing. Brendl, p. Horák (se zlatou medailí z výstavy CHINA 99), Doc. Rotport, Ing. Müller, p. Špulák, Ing. Rubišar Sedící zleva: p. Kučera, prof. Anger, p. Hvižď

Česká námětová společnost se představuje


Autor: David Schiller | 10. 7. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223